Search
Close this search box.

.

.

Friskare djur med Stalosan F

Varumärket Stalosan är en så kallad leading product inom DLG-koncernen. Här slår vi ett slag för Stalosan F som är den främsta produkten i vårt sortiment.

Effektiv hygien med lågt pH

Stalosan F har tack vare sin höga andel (>95 %) aktiva ämnen en antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter. Den är därför mycket effektiv mot sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan orsaka diarré, koccidios, ledinfektioner, klövproblem, höga celltal, mastit och hudsår.

Motverkar sjukdomar

Till skillnad från torrdesinfektionsmedel som innehåller kalk så har Stalosan F ett lågt pH. I ett stall så bidrar ammoniak till att höja pH värdet. Ammoniak tillsammans med ett högt pH innebär att djuren blir mer mottagliga för luftvägsinfektioner, mag/tarm-, och hudsjukdomar.

-Stalosan F minskar andelen ammoniak och dess låga pH stöttar djurens eget immunförsvar på både hud, slemhinnor/luftvägar och i magen och exempelvis så kan frekvensen luftvägsinfektioner och diarré minskas, säger Erika Nyström, Produktchef Nöt.

Används med djur i stallet

Stalosan F kan användas på djurens liggplats eller stallgolvet för att absorbera fukt och avdöda mikroorganismer. Den förbättrar effektivt de sanitära förhållanden i alla typer av stall. Produkten kan användas medan djuren befinner sig i stallet.

Stalosan F

• Torrdesinfektion
• Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier,
virus, svampar och parasiter
• Sänker andelen ammoniak
• Har lågt pH vilket minskar risken för diarré
och luftvägsinfektioner
• Kan användas till alla djurslag, även när
djuren finns i stallet

Person sopar i ladugård

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: