Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Högre vallskörd & produktion!

Rebecca Nilsson, produktchef för Ensileringsmedel, och Johanna Öwall, produktansvarig Växt vet värdet av en väletablerad vallodling och vikten att ta hand om den. Inför Elmia och resten av hösten har de båda knutit samman ett paket för ett grovfoder som vill åstadkomma något.

-Vi tror båda två att det blir en betydligt större vallareal kommande säsong, säger Rebecca Nilsson. Att behovet finns, det är ju inte tu tal om det. Men GrovfoderPac togs fram för att skapa ett styrmedel, en indikation, som signalerar att vi måste fortsätta tänka kvalitet – oavsett hur det ser ut.

-Kvalitet handlar både om vad vi placerar i marken och hur vi tillvaratar det vi odlar, säger Johanna Öwall. I vårt GrovfoderPac ingår en Optivall-blandning, ett biologiskt ensileringsmedel – SiloSolve FC – och Optilabs grovfoderanalyser.

-Våra väl avvägda blandningar ger hög skörd och ett näringsriktigt grovfoder – om man även sköter resten av åtagandet ordentligt. Som exempel har vi valt ut en konventionell blandning och en ekologisk: Perfekt och GEV Framgång. Dessa blandningar är varandras motsvarighet, kan man säga.

-Båda är intensiva blandningar, konstaterar Johanna Öwall, där det ingår engelskt rajgräs som borgar för en snabb etablering första året och en hög skörd. Andra året kommer Rörsvingeln starkt. Rörsvingeln Karolina är en smaklig rörsvingel i våra blandningar som också ger ett breddat skördefönster. -Torktåligheten med hjälp av 15 % lusern och 20 % rörsvingel skapar trygghet, samtidigt som andelen lusern, samt 10 % rödklöver och 5 % vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder.

Men om man inte tar tillvara vara det man odlar, då är arbetet bortkastat. – Vi har valt ut SiloSolve FC, ett biologiskt ensileringsmedel, för GrovfoderPac:en, säger Rebecca Nilsson. Man ska ha klart för sig att mellan 10 och 30 % av den inlagda torrsubstansen aldrig utfodras utan försvinner ifrån silon i form av ts-förluster.

Det går inte helt att bli kvitt näringsförlusterna. Men de går att minimera avsevärt. Försök visar att SiloSolve minskar näringsförlusterna och ts-förlusterna minskar med 25-60 %. Det som är SiloSolve FC:s styrka är att produkten ger en snabb och säker ensilering. Normalt sett brukar man låta ensileringsprocessen ta 4-6 veckor för att få ett lagringsstabilt ensilage. Man brukar tala om att det behövs 30 dagar eller längre för att få till ett lagringsstabilt ensilage.
-Men ibland finns inte den tiden – till exempel ett exceptionellt år som 2018 – och man behöver öppna silon tidigt, säger Rebecca.
-Då är SiloSolve FC perfekt. Försöksresultat visar på tydliga skillnader i lagringsstabilitet. Redan efter några dagars ensilering har lagringstabiliteten förlängts upp till drygt 50 % längre tid jämfört med obehandlat ensilage.

SiloSolve FC innehåller nämligen en bakterie Lactococcus Lactis O-224 som förbrukar syre i silon och minskar tiden tills silon blir syrefri. Det gör mer näring i det färdiga ensilaget bevaras. Den snabba fermenteringen ger också färre osmakliga substanser från oönskade mikroorganismer, vilket ger ett friskt ensilage som ökar grovfoderkonsumtionen.
-Ett näringsrikt smakligt ensilage med hög smältbarhet ger djuren bästa förutsättningar för hög produktion, säger Rebecca Nilsson.

-Det här är att ta ansvar för vallskörden på absolut bästa sätt, fyller Johanna i. För det är i produktionen vi ska få ut den omsorg och det engagemang vi lägger i vår vallodling. Då räcker det inte med att enbart bärga skörden.

I GrovfoderPac:en ingår grovfoderanalyser, från vårt eget laboratorium Optilab, för att rätt kunna avgöra och styra vilket grovfoder som skall gå till vilka djur – för bäst effekt i din verksamhet!

Rebcca Nilsson
Produktchef Ensileringsmedel

 

Johanna Öwall
Produktansvarig Växt

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: