Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Kalkskola – Lektion 1 och 2

Vi har satt samman en enkel Kalkskola för att uppmärksamma vikten av att ha rätt pH i marken för att optimera grödornas potential. Vi sätter ljus på frågan, bland annat för att vi har sett att vårt grannland i väster Danmark och Norge, använder flera gånger mer kalk i sin växtodling, jämfört med vad vi gör i Sverige. Det sägs att vi kalkar mindre än hälften så mycket per hektar jämfört med våra grannländer. Missar vi något i våra skördar, genom att inte kalka? Vi tror det!

LEKTION 1

Vad påverkar pH-värdet i marken?

Fyra anledningar till den försurning som varje år sker i dina marker. Normalt finns det mindre behov vid regelbunden  tillförsel av organiskt material. Det är också skillnad på mark och mark, givetvis. Högre mull- och lerhalt kräver mer kalk.

Årligen försuras marken med mellan 190–300 kg CaO/ha på grund av:

  • Försurande nederbörd (Svavel- och Kvävenedfall – 30 kg CaO/år)
  • Försurande gödselmedel (ammonium- och ureakväve – 70-180 kg CaO/år)
  • Näringsförluster (utlakning och markandning – 40 kg CaO/år)
  • Bortförsel av skörd (näringsämnen – 50 kg CaO/år)

LEKTION 2

Vilken nytta gör kalken?

Vid 17 olika långliggande kalkförsök (30 år) har man kunnat se skördeökning där pH-värdet höjdes 0,5 enheter.

  • Spannmål +13 %
  • Korn +20 % (svarar bäst på kalkningen)
  • Vall +16 %
 
Information från: Nordkalk 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: