Search
Close this search box.

.

.

Lusern – ger uthållig vall med hög avkastning

Lusern är ett utmärkt tillskott till vallen, med en väl etablerad lusern uppnås en vall med god uthållighet med en hög avkastning som i sin tur genererar grovfoder med högt proteininnehåll. För att lyckas med lusern i vallen krävs odling på en välmående jord med högre pH och att hänsyn tas vid val av insatser för att gynna lusernplantan.

Högt krav på odlingslokal

En lusern trivs på jordar med minst pH 6, gärna 6,5. För att säkerställa en god etablering måste även jorden vara väl dränerad då lusern med sin kraftiga pålrot har svårt att hantera att hantera våta förhållanden och stående vatten. Lusern växer långsamt till första skörd, men är desto snabbare i återväxten. 

Samodling med Lusern

Lusern går utmärkt att kombinera tillsammans med en ängsvingel då dessa arter har liknande tillväxtrytm. För att få en torktålig blandning som kan leverera ett bra grovfoder i torrare områden passar det bra att välja hundäxing, rörsvingel eller rörsvingelhybrid. Viktigt att tänka på vid val av denna typen av blandning är att dessa skall ligga minst 3-4 vallår och skördetidpunkten måste anpassas till att både gräsarterna och lusernen har en snabb utveckling till delskördarna. Vilket gör det väsentligt att ha en intensiv skördestrategi för att inte tappa i fodervärde. 

Gödslingsintensitet

Lusern är en kvävefixerande växt men olikt många andra av våra vanliga baljväxter i vallblandningar har den en egen bakterie som hanterar fixeringen vilket gör att det krävs en ympning för få arten att trivas. Jämfört med röd- och vitklöver är lusernen mindre känslig för tillförsel av kväve. Det innebär att man även på gårdar med en hög tillförsel av kväve kan säkerställa en tillfredställande baljväxtandel i grovfodret genom att ha lusern med i blandningen. Första vallåret skall däremot kvävegivan hållas nere för att säkerställa att lusernen blir etablerad.

Lusern i grovfodret

Lusern har ett högt fiberinnehåll och lågt sockerinnehåll men med ett proteininnehåll jämförbart med rödklöver. Den lägre sockerhalten gör lusernen något svårare att ensilera än rödklöver, men kommer i blandning med te.x. timotej att fungera väl i ensileringsprocessen.

Oskar Gustafsson
Produktchef Scandinavian Seed

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: