Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Manganbrist, rapsjordloppa och näringsämnen – Fokus i Fält

Förebygg manganbrist, gör en strategi mot rapsjordloppans larver och se till att ge rapsen rätt näringsämnen, är ämnena för veckans växtodlingsbrev.

Strategi mot rapsjordloppans larver

Om du inte själv följer rapsjordloppans väg på din mark med hjälp av gula baggfällor rekommenderar vi att du gör en plansprutning i oktober riktat mot rapsjordloppans larver.

Bekämpningströskel larvskador:

50-100 rapsjordloppor/10 dm² i ackumulerad fångst eller 30-35 rapsjordloppor/gulskål över tre veckor. För att förhindra äggläggning sätts bekämpning in inom 10 dagar efter uppnått tröskelvärde.

Bekämpa rapsjordloppan med:

  • 0,06 l Nexide CS eller
  • 0,2 l Mavrik pr. ha

OBS! Nexide CS max 1 behandling per säsong (gröda) och Mavrik 2F max 3 behandlingar per år.

Sprutningen kan med fördel utföras tillsammans med en annan planlagd sprutning, tillexempel ogräsbekämpning med Belkar eller tillväxtreglering med Caryx. Läs Fokus på Fält V. 38

Mängden rapsjordloppa följs på fält av HIR och Jordbruksverket och har på många fält överstigit tröskeln. Men du skall vara uppmärksam på att det ofta finns en stor lokal variation på mängden rapsjordloppor och loppornas hoppaktivitet kan vara nedsatt på grund av ostadigt väder.

Om du har upplevt många gnag efter rapsjordloppor i groningsfasen rekommenderar vi att du investerar i bekämpning av rapsjordloppans larver – även om du en gång sprutade mot den vuxna

Förebygg manganbrist

Många marker är sådda i varm jord, vilket ger plantorna en snabb och kraftig tillväxt. Detta betyder att rötterna inte kan ta upp mangan i samma hastighet som behövs till bladen.

För att säkra plantornas överlevnad och säkra att de går vintern till mötes med största möjliga livskraft, är det viktigt att plantan är välförsörjd med mangan. Första gången man sprutar med mangan är när spannmålen har 3-4 blad och behandlingen kan följas upp 3-4 veckor senare. Vi rekommenderar:

  • 1,0 l Profi Mangan pr ha 1-2 gånger

Mest känslig mot manganbrist är höstkorn och därefter höstvete och höstraps. Sandjordar och jord med högt humusinnehåll är särskilt utsatta för manganbrist, men också på fält med höga reaktionstal och lösa jordar med högt syreinnehåll ger manganbrist. Mangansprutningen kan kombineras med en sprutning mot bladlöss.

Kom ihåg de viktiga näringsämnena till höstrapsen

Många rapsfält är sådda tidigt och har fått en fantastisk start. De flesta tilldelar varierande kvävemängder i samband med sådd, och har man spridit ut 30-40 kg N bör man värdera om man ska lägga på ytterligare 20-30 kg N för att hålla plantorna igång.

Den kraftiga tillväxten i rapsen kräver också en extra insats med mikronäringsämnen.

Plantorna som är välförsedda med alla näringsämnen har en större motståndskraft mot motgång.

När du ändå skall köra med växtskydd i raps på hösten, är det upplagt att slå samman några av sprutningarna, där det är möjligt att blanda medlen. Vår serie mikronäring har en stor blandbarhet med växtskyddsmedel och det är därför upplagt för att plocka med det när man ändå skall köra.

Rapsen är på hösten särskilt känslig för brist på bor och mangan.

  • Bor är viktigt för att säkra en god rotutveckling, som är grunden för en god utbytespotential. Brist på bor uppträder vanligen på sandjord och är ett typiskt problem när det är torrt eller på nykalkad jord.
  • Raps är liksom spannmål känslig för brist på mangan och det är mest vanligt på lätta lösa jordar. Har du raps på mangankänsliga arealer, kan man med fördel spruta flytande mangan. Se bild.
  • Magnesiumtillförsel är viktigt när magnesiumhalten i jorden är låg.
  • Raps är en storförbrukare av svavel. Det mesta upptas på våren, men upp till 10 kg kan tas upp på hösten.

Svenska Foder rekommenderar 1-2 behandlingar på hösten med antingen:

  • 3,0-5,0 l Norotec Raps per ha eller
  • 10-15 kg EPSO MicroTop per ha

I tabellen nedan kan du se närmre på innehållet av näringsämnen i de enskilda produkterna. g/L eller kg.

N S Mg B Mn Mo
Norotec Raps 46 28 18 4 47 3
Profi Bor 150
Profi Mangan 235
EPSO Microtop 120 90 10 10

EPSO MicroTop bör vid blandning med växtskyddsmedel ha en 5% lösning. Så om du ska spruta 10 kg/ha bör du använda 200 liter vatten per ha.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: