Search
Close this search box.

.

.

Nu testar vi Flair i stor skala

2019 blir året då Flair testas i stor skala. Flair är en lovande sort, även om vägen till maltkorn är lång. Ändå kommer vi under året att behandla det som ett maltkorn.

Utvecklingen att få fram en ny sort på den svenska marknaden är en lång process. Det är årligen ett stort antal sorter som utvärderas och det är ett smalt nålsöga som sorten måste passera för att komma vidare i processen. I utvärderingen ingår allt från avkastning, sjukdomar, strå- och kärnegenskaper och det gäller att sorten presterar väl i samtliga dessa delar för att det skall kunna bli en marknadssort.

– Flair har varit med i den svenska officiella provningen sedan 2016 och årligen visar den sig ha en mycket hög avkastningsprofil, säger Niklas Ingvarsson. Den goda prestationen under de senaste årens stora årsmånsvariationer visar på en hög stabilitet vilket ger odlaren en extra säkerhet.

– Vi har profilerat Flair som ett foderkorn under tidigare säsonger, men kommer under 2019 att behandla det som ett maltkorn. I väntan på maltkornstester så har vi redan smygstartat med odling av Flair som foderkorn – på grund av dess utmärkta odlingsegenskaper och höga avkastning. Det gör också att vi snabbare får mer odlingserfarenhter av sorten.

Den stora anledningen till att man väljer att satsa på Flair som ett maltkorn, är att man uppmärksammat dess stora potential och att man i Danmark klassat sorten som Danish preferred, vilket innebär att industrin har godkänt sorten som en bra maltkornssort som håller kvaliteter, proteinhalter.

Danish Preferred är alltså ett branschprogram där industrin godkänner de sorter som håller måttet. För att kunna klassas som maltkorn i Danish Preferred krävs bland annat två års resultat från de danska officiella försöken och två års mikromaltning som utförs på VLB som är ett forsknings- och undervisningsinstitut för bryggeriindustrin.

– Flair kommer under 2019 att odlas som ett maltkorn. Sorten har god kärnkvalitet, stärkelsehalt samt en bra rymdvikt och när det gäller proteinhalten är den likvärdig många nya högavkastande sorter. Den höga avkastningsnivån medför dock att man bör öka sin gödsling något för att få upp proteinhalten, fortsätter Niklas.

Sjukdomsprofilen ser bra ut och sorten innehar mlo- och nematodresistens ras 1-2. Mognaden i Flair får betecknas som medeltidig med ett kortare strå av goda kvaliteter.

Kortfattat är Flair sorten för dig som vill odla ett högavkastande maltkorn med goda kvaliteter.

Rekommendationer/Utsädesmängd:
Södra och mellersta Sverige: 350 grobara kärnor/m2

Bild på tabell rekommendationer/utsädesmängd

Bild på karta som visar avkastningen på behandlat/obehandlat utsäde år 2014-2018

Bild på tabell som visar avkastning i södra och mellersta Sverige

Bild på en tabell som visar avkastningen på obehandlat/behandlat utsäde i mellersta och södra Sverige

 

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: