Search
Close this search box.

.

.

Stärk rapsen inför vintern – behandla med Folicur Xpert

Sverige har sedan förra hösten helt nya möjligheter då Folicur Xpert blev godkänd för höstbehandling i raps. Folicur (tebukonazol) har använts under många år i andra länder och det finns därmed en lång erfarenhet av användningen i raps. Förra höstens utdragna säsong gjorde att många testade Folicur Xpert inför vintern. Erfarenheterna från odlarna har varit positiv med friskare plantor, starkare rottillväxt och lägre tillväxtpunkt. Detta har sammantaget gett rapsplantor som klarat övervintringen och fått en bra start på våren.

– En behandling med Folicur Xpert på hösten i raps ger effekt mot Phoma och Ljus bladfläck och dessutom en tillväxtreglerande effekt, konstaterar Mats Andersson, Bayer.

Behandlingen på hösten stärker plantans skydd mot svampsjukdomar, ger en sänkt tillväxtpunkt och gynnar rotutvecklingen vilket i sin tur ger bättre vinterhärdighet och minskad risk för utvintring. Att få höstrapsen att klara vintern bättre och ge ett bra bestånd till våren är mycket viktigt.

– En stor fördel med Folicur Xpert är att en produkt som inte blir använd på hösten kan användas i andra registrerade grödor på våren, fortsätter Mats Andersson. Folicur Xpert passar t.ex. mycket bra i den avslutande behandlingen i höst- och vårvete eller vid behandling mot rost i olika spannmålsgrödor där Folicur har mycket hög effekt.

Xpert på svampsjukdomar i stråsäd, raps och gräsfrö

Folicur Xpert är en blandning av tebukonazol (160 g/l) och protiokonazol (80 g/l). Protiokonazol är samma aktiva substans som återfinns i Proline och tebukonazol är den aktiva substansen i Folicur. Folicur Xpert har ett brett användningsområde och täcker de stora spannmålsgrödorna samt höst- och vårraps. För växtodlare med gräsfrö i växtföljden är Folicur Xpert ett tacksamt tillskott då de får tillgång till en effektiv produkt med en bred registrering i samtliga gräsfröarter.

Rekommendation i raps

  • Behandla med 0,5 l/ha Folicur Xpert när rapsen har 5-6 blad. När de största plantorna har 6 blad är ett bra riktmärke.
  • Folicur Xpert får köras en gång per säsong.
  • Folicur Xpert är blandbar med fungicider, insekticider, mikronäring och herbicider mot spillsäd. Blanda endast två produkter i taget.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: