Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Svampbekämpa vårsäden två gånger? – Fokus i fält v 22

Vårkorn kan angripas av mjöldagg, kornrost, sköldfläcksjuka (bilden), kornets bladfläcksjuka och ramularia. Flera sorter har mottaglighet för kornrost, men i praktiken är det inte något problem, eftersom rost är enkel att bekämpa. Vi ser nästan aldrig kornrost, om man har gjort två svampbehandlingar.

Fokus bör vara på medel med god effekt på sköldfläcksjuka, kornets bladfläcksjuka och ramularia.

Fusarium kan angripa kärnorna vid blomning och grobarhet och maltkvaliteten kan försämras, eftersom den kan medföra överskumning i bryggprocessen.

Svampbekämpningen strax efter axgång ser till att säkra en god skörd, eftersom sjukdomar efter axgång annars ger en lägre kärnvikt.

Merutbytet för svampbekämpning

Merutbytet för svampbekämpning i vårkorn är mycket väderavhängigt och något mindre sortavhängigt. Normala år är merutbytet 5-8 hkg per hektar för svampbekämpningen. Under 2018 blev det generellt inget merutbyte för en svampbekämpning i vårsäd, pga torkan, medan det 2017 och 2019 istället gav upp till 20 hkg per ha i merutbyte för svampbekämpning i danska försök.

Följ väderleken och din grödas tillstånd när du ska besluta vilken bekämpning du vill göra. Vi rekommenderar generellt att vårkorn svampsprutas två gånger. Vid mycket torrt väder eller inga sjukdomsangrepp kan du reducera antal sprutningar och/eller reducera dos.

Kommentar: Just nu är värdet ute i fält med dagens avsalupriser historiskt enormt högt. Ta därför möjligheten att säkra skörden med en välavvägd dos utifrån detta resonemang och höj dosen något jämfört med tidigare år då avsalupriset varit lägre. Vi får inte glömma bort att denna insats ska hålla hela vägen fram till skörd. Det är ca två månader tills dess och vädret fram till skörd vet vi inte vid tidpunkt för behandling. Facit får vi när tröskan väl sätter igång… Och glöm inte mikronäring för fulltankade plantor när vi ändå åker.

Svenska Foder rekommenderar:

DC 29-37:     0,35 l Folicur Xpert

DC 39-59:     0,5 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro

Havre kan angripas av kornmjöldagg, havrets bladfläcksjuka och kronrost. Merutbytet för svampbekämpning i havre är normalt 2-5 hkg per ha, och en sprutning kan vissa år vara tillräckligt. Starka angrepp av axfusarios kan leda till ökad mykotoxinbildning vilket kan vara allvarligt. Därför skall man vara uppmärksam på detta.  Överväg bekämpning när följande riskfaktorer uppfylls samtidigt: regn och varmt väder under blomningen, förfrukten är majs, vete, rågvete, havre, sockerbetor eller gräsvall, mycket skörderester finns på markytan.

Svenska Foder rekommenderar:

DC 26-49:     0,2 l Comet Pro

DC 63-65:     0,65 l PolePosition

Vårvete angrips mest av septoria men får också vetemjöldagg, gulrost, brunrost och axfusarios. I vårvete är merutbytet för en svampbekämpning på ungefär samma nivå som i vårkorn, så också här är två svampbekämpningar att rekommendera.

Svenska Foder rekommenderar:

DC 31-37      0,4 l Folicur Xpert vid mjöldagg tillsätt 0,1 l Talius.

DC 39-61      0,6 Ascra Xpro + 0,2 l Comet pro

Tillväxtreglering i vårsäd

I vårkorn kan liggsäd drabba alla sorter. De mest odlade sorterna har generellt en god stråstyrka, men alla sorter kan lägga sig, om de blir för kraftiga och utsätts för intensiv nederbörd. Om man har sått in gräs, klöver eller lucern är det speciellt viktigt att kornet inte inte ligger.

Tillväxtreglering med Moddevo (Moddus Start) kan eventuellt göras samtidigt med den första svampsprutningen. Det är viktigt att du håller koll på din egen vårsäds tillstånd och din skördesituation. En delad strategi i vår korn ökar säkerheten för god effekt. Ju tidigare du sprutar, desto bättre effekt får du normalt inom nämnda intervall. Kom ihåg att du inte får tillväxtreglera om grödan är stressad på grund av torka eller andra orsaker.

Svenska Foder rekommenderar

Vårkorn

DC 25-49       0,2-0,4 l Moddevo (Moddus start)

DC 39-49       0,15-0,2 l Cerone

 

Havre

DC 25-32       0,2-0,3 Moddevo (Moddus start)

 

Vårvete

DC 25-49       0,2-0,3 Moddevo (Moddus start)

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: