Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Vad behöver du ha koll på när du kalkar?

Hur bedömer du behovet av kalk på din mark? Det är mycket som spelar in. Jordart, mullhalt, lerhalt, pH-värde K, Ca och Mg i jorden. Även växtföljd samt om det är ett kort arrende eller en långsiktigt ägd mark som ska kalkas påverkar valet. Tillsammans med Nordkalk, presenterar vi en liten lista som hjälper dig att hålla koll.

Källa: Nordkalk

 1. Uppdatera markkartan
  En aktuell markkarta är ditt bästa beslutsunderlag vid all kalktillförsel. Gör en markkartering enligt god markkarteringssed, med analys av jordart, mullhalt, pH, lerhalt, K, Ca och Mg. Då kan rätt kalksort och mängd beräknas.

 2. Sätt pH-mål och Ca-AL-tal
  Ditt pH-mål är mått på vätejoner H+ i marken och målet bör utgå från aktuell växtföljd och jordart på gården. En tumregel är >6,5 i lerjord och >6,0 i lättare jord. Sockerbetor kräver minst pH7,0. Viktigt är också måttet på kalciumtalet Ca-AL-talet i marken, som bör vara >100 helst 200-250 mg/100 gr jord till krävande grödor.
 3. Behövs magnesium?
  Om du behöver gödsla med magnesium eller ej bedöms utifrån Mg-AL-talet som bör ligga på över 5 på lättare jordar och över 10 på lerjordar. Förhållandet mellan kalium och magnesium är också viktigt, K/Mg-kvoten bör ligga runt 2.

 4. Undersök variation i fälten
  Ju större variation det finns inom ett fält, desto större är värdet av att göra en precisionskalkning med GPS-styrd tilldelning. En bra styrfil för kalktillförsel tar hänsyn till samtliga parametrar för din åker. En mindre bra styrfil tar enbart hänsyn till ett fåtal parametrar. Med en bra styrfil kan du vara säker på att rätt kalk hamnar på rätt plats – och få maximal effekt för pengarna.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: