Search
Close this search box.

.

.

Växtdoktorn: Goda möjligheter för gräsogräsbekämpning i höstraps

I höstraps är det viktigt med en effektiv bekämpning av gräsogräs. Tidig sådd och ökad användning av plöjningsfri odling betyder att det bör vara ett ökat fokus på bekämpning av gräsogräs. Det är extra viktigt om det förekommer gräsogräs som renkavle, åkerven, råttsvingel, ital.- och eng. rajgräs och som på fler och fler platser utgör ett växande problem och blir mera och mera resistent.

Varför är behandling i höstraps viktig?

  • Viktigast! Reducera uppförökningen av gräsogräs som är svår att bekämpa i spannmål
  • Säkra att gräsogräs inte konkurrerar med grödan.
  • Bättre utveckling av grödan = bättre övervintring – bättre utbyte
  • Kerb Flo 400 på hösten är viktigt för att undvika gräsogräsresistens
  • Gräsogräs är svårt att bekämpa på våren, eftersom den då har växt sig för stor

Ensidig och upprepad användning av medel med samma verknings-mekanismer ökar risken för resistens. Det är känt att det ska finnas resistens mot gruppen av ALS-hämmarna (HRAC-B) i örtogräs som vi använder i spannmål. Det finns också resistens mot fop/dim-medel (HRAC-A) där Agil, Focus Ultra och Select Plus finns.

Kerb Flo 400

Aktiv substans propyzamid som finns i Kerb Flo 400 tillhör en annan grupp HRAC-K1 och är därför effektiv resistensbrytare. Kerb Flo 400 är därför ett viktigt medel i kampen mot gräsogräs och skall användas om det finns problem med gräsgräs på fälten. Kerb Flo 400 tas upp via ogräsets rotsystem och transporteras runt i hela plantan. Ogräset dör på grund av störningar i fotosyntesen. Kerb Flo 400 ger bäst ogräseffekt under svala och fuktiga betingelser och när jordtemperatur är under +10°C. Hög jordtemperatur nedsätter verkan. Undvik ytavrinning, t ex behandling på frusen mark och/ eller vid risk för kraftig nederbörd.

I tabellen nedan kan du se effekterna av de olika medlen. Effekten av medlen Agil 100 EC, Fokus Ultra och Select Plus förutsätter att de inte är resistenta. Är renkavle t.ex. resistent mot HRAC-A gruppen har dessa medel ingen effekt, men det har Kerb Flo 400.

Svenska Foder rekommenderar att använda 0,5-0,75 l Agil 100 EC mot spillsäd i augusti/september och 1,0-1,25 l Kerb Flo 400 mot gräsogräs i oktober/november när jordtemperaturen är under +10°C. Kerb Flo 400 har också bra effekt på våtarv och effekt på snärjmåra, blåklint, rödplister, kornvallmo och veronika.

Förklaring effekter:
3 = >90% effekt
2 = 70-90% effekt
1 = 40-70% effekt
– = < 40% eller ej registrerad

Om Växtdoktorn

Lars Olsen är 47 år och seniorkonsulent i DLG Växtodling sedan januari 2018. Han är utbildad agronom och teknisk support på växtodlingsdelen
i koncernen gentemot
säljare i både Danmark och Sverige. Har sköter utbildning av säljare, prövning av nya produkter, kontakt med leverantörer som Yara, BASF, Bayer osv.

Tidigare artiklar från Växtdoktorn

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: