Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Engelskt rajgräs

Engelskt rajgräs är ett lättetablerat gräs, ej kvävefixerande (flerårig), med en mycket snabb tillväxt. Det övervintrar normalt upp till Mälardalen (ej småländska höglandet vissa år) och kräver vinter för att gå i ax och vid vårsådd går den i ax först år 2. Engelskt rajgräs är lämplig för insådd under våren i både vår- och höstgrödor. Passar inte som eftersådd fånggröda eller till höstinsådd i höststråsäd för risken att utvintra. Vid nedvissning är kvävet tillgängligt relativt långsamt p g a hög C/N kvot.

Engelskt rajgräs är bra på att minska jorderosion och har bra ogräskonkurrens. Kan odlas på de flesta jordar och tål stor variation i pH.
Engelskt rajgräs

Kontakta din säljare

Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: