Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

SU Bebop

Populationssort

En populationsråg med lägre avkastningspotential än hybriderna men som visat på en god stabilitet på lokaler med låg avkastningspotential eller varierande markförhållanden. Passar bäst i lågintensiva odlingssystem. Sorten har ett långt strå och håller en god kärnkvalitet. Lämpar sig även väl som mellangröda.

Avkastning och odlingsegenskaper år 2019-2023

Källa: Officiella försök 2019-2023, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (KWS Serafino H, KWS Tayo H) = 100. sH=Syntetisk hybrid, kH= kortstråig hybrid.
Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

  • Stabila skördar

  • Långt strå

  • Goda kärnkvaliteter

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl.

 

Kontakta din säljare

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: