Höstråg

Herakles Syntetisk hybrid


Vinterhärdig med jämn och hög avkastning i hela landet. Syntetisk hybrid med goda stråegenskaper. Följ den rekommenderade utsädesmängden för linjesorter i det geografiska området Scandinavian Seed Logo och Eko-logga

KWS Livado
Hybrid


Ny generation hybridråg = hög avkastning och förbättrad sjukdomsprofil. Pollenplusteknik med ökad pollenproduktion = bättre skydd mot mjöldryga och ingen inblandning av populationsutsäde krävs. Kvarnråg med goda bakningsegenskaper. Högt falltal och goda stråegenskaper.

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga

KWS Tayo
Hybrid


En högavkastande stråstyv höstråg med god motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna. Högst avkastande sort i danska värdeprovning 2017 och 2018. Högst avkastande sort i Sverige 2019. Höstråg med pollenplusteknik för minskade angrepp av mjöldryga.

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga

SU Arvid
Hybrid


Ny mycket högavkastande sort i Sverige. SU Arvid är en medellång sort med bra stråstyrka och bra vinterhärdighet. Passar för stressade förhållanden och svagare jordar.