Höstråg

KWS Livado

Hybrid

Eko-logga

Ny generation hybridråg = hög avkastning och förbättrad sjukdomsprofil. Pollenplusteknik med ökad pollenproduktion = bättre skydd mot mjöldryga och ingen inblandning av populationsutsäde krävs. Kvarnråg med goda bakningsegenskaper. Högt falltal och goda stråegenskaper.

Herakles

Syntetisk hybrid

Eko-logga

Vinterhärdig med jämn och hög avkastning i hela landet. Syntetisk hybrid med goda stråegenskaper. Följ den rekommenderade utsädesmängden för linjesorter i det geografiska området.


SU Arvid

Hybrid

Ny mycket högavkastande sort i Sverige. SU Arvid är en medellång sort med bra stråstyrka och bra vinterhärdighet.