Höstråg

Herakles

Syntetisk hybrid

Vinterhärdig med jämn och hög avkastning i hela landet. Det är en syntetisk hybrid med goda stråegenskaper och vid sådd rekommenderas att du följer anvisningar om utsädesmängd för linjesorter i ditt geografiska område.

SSD_Eko_logos

KWS Tayo

Hybrid

En stråstyv höstråg med mycket hög avkastning och gynnsamma stråegenskaper. Den har en väl avvägd sjukdomsmottaglighet mot de vanligaste sjukdomarna och ett pålitligt falltal. Innehar PollenPLUS-teknik med ökad pollenproduktion för ett bättre skydd mot mjöldryga. Utmärkt och säker övervintring. För bästa utnyttjande av hybridrågens bestockning och skördepotential rekommenderas sådd i tid på hösten.

Scandinavia Seed logo

Gäller år 2017-2021

Sort kg/haOmråde A-BOmråde D-ESverige
Syntetisk mätare10 0289 4849 525
KWS Tayo (H)116*118*118*
Herakles (sH)88*88*88*
LmS Serafino112*112*112*

Officiella försök 2018-2022, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (Herakles, LmS SU Performer och LmS KWS Serafino) = 100. sH=Syntetisk hybrid, kH= kortstråig hybrid. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.

Gäller Sverige år 2018-2022

 
Sverige 2018-2022 Synt. mätare KWS Tayo (H) Herakles (sH) LmS Serafino
Rymdvikt, g/l 784 -2 +3* -4*
Falltal, sek 273,7 -31* -27* +27*
Strålängd, cm 121 -7* +5* -5*
Stråstyrka, % 82 +3 +2 -1
Mognad, dagar 317 -1 0* 0*
Sköldfläcksjuka, % 10 0 +2 -1
Mjöldagg, % 10 +4 +14 6
Brunrost, % 7 0 0 -1

Officiella försök 2018-2022, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (Herakles, LmS SU Performer och LmS KWS Serafino) = 100. sH=Syntetisk hybrid, kH= kortstråig hybrid. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.