Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Arkiv: Grisfoder

Mykotoxiner i 2023 års halm

Svenska Foder och det Nederländska/Schweiziska företaget dsm-firmenich har sedan 2017 återkommande gjort halmanalyser för att få en bild av förekomsten av mykotoxiner i halm i Sverige. Under 2023 analyserade man halm från 10 utvalda grisgårdar runt om i Sverige, från Mellansverige och söderut, för att kartlägga halmstatusen. Det såg inte jättebra ut. D e gårdar som är med i kartläggningen är såväl slumpmässigt utvalda som de har haft tydliga problem med mykotoxiner i sin produktion,

Läs mer »
Landskapsbild med silo

Hur ofta rengör du din kraftfodersilo?

Stora temperatursvängningar, kondens och värme kan ge goda tillväxtmöjligheter för oönskade organismer. Dessa angrepp kan påverka näringsinnehåll och hygienisk kvalitet negativt – vilket i sin tur påverkar produktionen. Vill du verkligen göra skillnad i att skapa möjlighet för jämna resultat i din produktion, se till att vara noggrann med silorengöringen. Vägen från foderproduktionen till djurens mage är lång. Även om fodret håller bra kvalitet när det kommer i din silo, så gäller det att fortsätta

Läs mer »

LactoCream

Viktiga mjölksyrabakterier LactoCream är en energirik syrad mjölkprodukt med ett högt innehåll av mjölksyrabakterier. Det används som tillskottsfoder i digivningsperioden för att bidra till en sund mag- och tarmfunktion och stimulera tidigt foderintag. Rutinmässig användning av LactoCream ökar smågrisöverlevnaden och smågristillväxten. LactoCream blandas med ljummet vatten (36-40 grader) och utfodras i långtråg eller i smågrishörnan. LactoCream används med fördel från grisning upp till 8 dagars ålder, framför allt om man har: Stora kullar där suggan

Läs mer »

First Feeder foderautomat

Färskt foder dygnet runt Foderautomaten First Feeder ger smågrisarna tillgång till färskt foder dygnet runt. Den används med bäst resultat i tillväxtstallet. First Feedern bidrar till ökat foderintag och tillväxt, samtidigt som foderutnyttjandet förbättras. Automaten kan ställas in enligt egna önskemål avseende mängd foder och antal utfodringar. Detta möjliggör att fler grisar får möjlighet att äta och därmed ökar foderintaget även för de grisar som är lite svagare och deras chans att överleva förbättras avsevärt.

Läs mer »

Minska mängden protein med NutriSpar

Minska kostnaderna utan försämrat produktionsresultat På grund av de höga marknadspriserna på spannmål, soja och rapsmjöl ökar kostnadspressen och den ekonomiska situationen för grisbönderna blir mycket spänd. Det är nu extra viktigt att hitta sätt att minska kostnaderna för sin produktion och samtidigt inte försämra produktionsresultatet. Här berättar vi om vad vi har gjort för att möta den uppkomna situationen. En viktig faktor för framgångsrik uppfödning av grisar är ett effektivt foderkoncept. Med ett effektivt

Läs mer »

Gårdsanpassade foderblandningar för gris

Vilka förutsättningar har du? Eftersom varje grisproduktion har sina unika förutsättningar arbetar vi med att möta detta med det koncept som passar bäst genom gårdsanpassade foderblandningar.  Vi utgår från: Vad passar din produktion? Vad passar dina djur? Helheten Fusionen mellan Svenska Foder och VILOFOSS/Fodermix gör att vi idag kan erbjuda dig ett helhetskoncept som innefattar både färdigfoder, koncentrat, premixer och gårdsanpassade foderblandningar för gris. Det ger dig flexibilitet, stabilitet och resultat. Oavsett vilket koncept du

Läs mer »

Piglet Saver

Ökad energi & livskraft Pastan tillför energi och ökar upptagningsförmågan av näringsämnen. Grisarna blir mer energiska och livskraftiga vilket underlättar diandet då de själva söker juvret för att dia. Piglet Saver ska ges fortast möjligt efter födseln och återigen efter 12 timmar till grisar med låg födelsevikt. Det är mycket viktigt att du försöker få i grisen råmjölk först! Grisar som föds med låg födelsevikt kan även vara hormonellt påverkade. Detta begränsar deras förmåga att

Läs mer »
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: