Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Arkiv: Förebygg Kalciumbrist

Bovikalc

Mot kalvningsförlamning & underlättar sinläggning Bovikalc ges i form av en bolus som snabbt löses upp i vommen. Bolusen innehåller två former av kalcium: kalciumklorid som genast blir tillgänglig samt kalciumsulfat som ger en mer långsiktig tillförsel av kalcium. Båda ämnena har också en surgörande effekt, vilket hjälper kon att utnyttja sina egna kalciumreserver. Bovikalc ges i förebyggande syfte till andrakalvare och äldre kor inför kalvningen – för att motverka kalvningsförlamning, underlätta sinläggning och öka

Läs mer »

X-zelit

Våra X-Zelit produkter För mer mjölk och en problemfri start! Låga kalciumnivåer i blodet tiden runt kalvning är vanligt och kan orsaka kalvningsförlamning, men är egentligen inte det största bekymret. Det är den subkliniska kalciumbristen efter kalvning som kostar mest. Varför? De låga kalciumnivåerna leder ofta till en mängd följdproblem såsom sänkt fruktsamhet, mastiter och inte minst sänkt mjölkproduktion. Det finns 3 olika sätt att fodra X-Zelit till dina kor. Som ren X-Zelit, i ett foder

Läs mer »

Förebygg kalciumbrist

Kalciumbrist syns inte alltid Kalvningsförlamning är, sett till landet som helhet, inte ett enormt problem. För enskilda besättningar kan det dock innebära stora förluster. Men, vad som i undersökning efter undersökning visar sig är att omkring 50% av omkalvarna har en subklinisk kalciumbrist tiden runt kalvning. Det är denna  kalciumbrist, som man inte riktigt ser, som står för de stora förlusterna i en besättning. Får man bort den, ökar mjölkproduktionen samtidigt som fruktsamheten och juverhälsan

Läs mer »

Easy-X skapar trygghet på Södra Kärr

Lena och Niclas Stang tog över ansvaret 2007 för Niclas familjegård – fjärde generationen – Södra Kärr norr om Brålanda i Dalsland. Då var det ett uppbundet stall för 100 kor. Idag har gården 250 mjölkkor och fyra robotar – tre gamla och en ny. Det nya lösdriftsstallet togs i bruk i oktober 2017 och uppdaterades med tre nya robotar 2019. -Övergången från det uppbundna systemet gick över förväntan bra, berättar Niclas. Efter en kort

Läs mer »

Magnesiumklorid

Vad är CAB-värde? CAB-värdet är ett mått på förhållandet mellan positivt och negativt laddade joner. Om CAB-värdet sänks i foderstaten så sjunker också pH i blodet och urinen hos kon. Det gör att mer kalcium frisätts från skelettet. Att hjälpa kon att starta denna process blir extra viktigt om sintidsfoderstaten innehåller mycket kalcium vilket kan vara fallet om det ingår ett klöverrikt vallfoder. Utfodring Tillsätts i sintidsfoderstaten 2-3 veckor innan kalvning Dosering 100-600 g/ko/dag beroende

Läs mer »

Bovikalc

Bolusen innehåller två former av kalcium: Kalciumklorid som genast blir tillgänglig. Kalciumsulfat som ger en mera långsiktig tillförsel av kalcium. Båda ämnena har också en surgörande effekt vilket hjälper kon att utnyttja sina egna kalciumreserver. Utfodringsrekommendationer

Läs mer »

Easy-X

Utfodring Du fodrar 3 kg Easy-X per ko och dag under de sista två veckorna innan kalvning. Fortsätt utfodringen med ditt vanliga sintidsmineral fram till kalvning. Utfodring med Easy-X ska alltid upphöra vid kalvning. “Vi ser att Easy-X stabiliserar uppbyggnaden av korna och är en försäkran för en fortsatt god avkastning för oss” Niclas Stang, Södra Kärr, Om Easy-X Dokumenterad effekt X-Zelit är en väl undersökt produkt som effektivt motverkar kalciumbrist vid kalvning. Se resultat

Läs mer »

X-Zelit Complete All Dry

Utfodring X-Zelit Complete All Dry ska utfodras med en giva på 300 g per dag under hela sintiden. Tack vare detta får sinkon i sig en välbalanserad sintidsmineral i kombination med X-Zelit. Utfodringen av X-Zelit Complete All Dry ska alltid upphöra vid kalvning. Dokumenterad effekt X-Zelit är en väl undersökt produkt som effektivt motverkar kalciumbrist vid kalvning. Se resultat från tidigare försök! Tidigare försök på X-Zelit

Läs mer »

X-Zelit

Utfodring Att fodra 500 g X-Zelit om dagen de sista 2 veckorna innan kalvning, från och med andra kalvningen, är fortfarande det bästa alternativet. Ett annat sätt som passar bättre i vissa besättningar är att ge en mindre giva, 150 g per dag, under hela sintiden. Försök visar att detta också är en fungerande strategi. Resultat; 0,6 kg mer mjölk, sänkt cellhalt och lägre andel djur med celltal över 200 000 per ml jämfört med de som inte fick

Läs mer »

Kalvningsförlamning är ofta toppen av ett isberg

Andelen kor som registrerats med kalvningsförlamning i danska besättningar svänger extremt mycket. Veterinärer uppmanar att man ska sätta in förebyggande åtgärder. Ett bra sätt är att använda X-Zelit. I genomsnitt har cirka 7,5 procent av de danska kobesättningarna i landet fått en efterföljande behandling för kalvningsförlamning i samband med kalvningen. Detta tal täcker dock en enorm variation från hela 68 procent i några besättningar, till 0 procent i andra, där man det senaste året inte

Läs mer »
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: