Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Arkiv: Optivall - Konventionella vallblandningar

Kor på bete

Betesblandningar

Betesblandningar för nötkreatur, häst och får Våra betesblandningar passar för både nötkreatur, häst och får. Betesblandningarna innehåller flera olika vallfröarter, vilket innebär att det finns en blandning lämpad för varje jordart. Alla våra blandningar ger dessutom bra tramptålighet. Symboler 100% 75% 50% 25% Vinterhärdighet Överlevande plantor på våren Mjölk- & Köttdjur 10 8 6 4 Intensitet Återväxt och skördefrekvens Häst Skördefönster​ Bibehållen kvalitet över tid Får & Lamm Klöver/Protein Högre protein och baljväxtandel Sortblandningar Vid

Läs mer »
Gräsvallskörd

Gräsvallar

Vallfröblandningar utan baljväxter Våra gräsvallsblandningar passar bra till både hö och hösilage, ofta speciellt anpassat för hästfoder. Våra blandningar passar även till dig som har en högpresterande tävlingshäst eller en friditidshäst med mindre energibehov. Symboler 100% 75% 50% 25% Vinterhärdighet Överlevande plantor på våren Mjölk- & Köttdjur 10 8 6 4 Intensitet Återväxt och skördefrekvens Häst Skördefönster​ Bibehållen kvalitet över tid Får & Lamm Klöver/Protein Högre protein och baljväxtandel Sortblandningar Vid angivelse av flera sorter

Läs mer »
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: