Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Arkiv: Spannmålshantering

Vårens Maltkornsdrömmar!

Maltkornet är en viktig gröda på våren. Behandla grödan väl med rätt insatser, vid rätt tidpunkt, så får du betalt för din möda. Det gör det såklart roligare också att tänka till kring rätt insatser, för bäst resultat. Vi står gärna till tjänst! Kör hårt! Prospect – Malt Prospect är en högavkastande maltkornsort med medellångt strå och visar på mycket goda stråegenskaper. En stabil sort med medeltidig mognad och bra exportmöjligheter. Sorten har Mlo och

Läs mer »
Spannmålslager

Torkningsskalor inför skörden

Torkningsskalan senareläggs Hittills under 2024 har energipriserna varit mycket volatila. Därför är det inte möjligt för Svenska Foder AB att sätta priset för torkning av spannmål för något som ska gälla 3-4 månader framåt i tiden. Torkningsskalan kommer dock att presenteras innan skörd. – För både kundernas och Svenska Foder AB:s säkerhet gällande torkningsskala måste vi spegla energimarknaden så exakt som möjligt, säger Victor Ebel, Spannmålsansvarig Svenska Foder. Det råder idag stor osäkerhet på energiråvarumarknaden

Läs mer »
Närbild-på-spannmål-påsar-på-laboratorium

Spannmålshantering

Allt som rör spannmålshantering Här har vi samlat allt som rör spannmålshantering – om det så handlar om transporter, mottagningsplatser, kontraktsvillkor, tips och råd kring torkning och hur du ska tänka kring bekämpning av skadedjur och mycket annat.   Provtagning Torkningsskalor Ortskorrigeringar Mottagning Analyser Här hittar du leveransinyget Viktigt att fylla i leveransintyget innan leverans av grödor som levereras mellan Svenska Foder och dig som odlare eller leverantör. Ett ifyllt leveransintyg ska alltid medföljas vid varje

Läs mer »

Sälj din vara och satsa på 2024 års odling

Marknaden rör sig mycket, prisbilden sjunker och det är många som inte har sålt sin spannmålsvara från 2023. Victor Ebel, spannmålschef i Svenska Foder är tydlig i sitt budskap: Sälj din vara från förra säsongen så fort du kan, för att köpa dina insatsvaror. På så vis kan du koncentrera dig på kommande säsong. Det är ett stort övergångslager inom EU samt att Ryssland och Ukraina säljer av mycket spannmål billigt som leder till prisfallet

Läs mer »

Var vaksam på din spannmål – 6 tips

Spannmål är en levande vara där mycket kan förändras över bara en natt. Därför gäller det att vara nyfiken på och vaksam kring vad som händer med din spannmål. God hygien God hygien, som en väsentlig del för förebyggande kontroll av insekter. Här ingår omsorgsfull städning både i silon och i angränsande utrymmen. Inte minst i inlastningsfickor, elevatorgropar och ändlägen på transportband. Sanera med K-obiol Vid upptäckt eller misstanke om skadedjur görs sanering med K-obiol.

Läs mer »

6 tips på god spannmålshantering

God hygien  Här ingår givetvis omsorgsfull städning i silon och angränsande utrymmen. Inte minst i inlastningsfickor, elevatorgropar och ändlägen på transportband. Sanering Vid upptäckt eller misstanke om skadedjur görs sanering med K-obiol. Fukt och värme Spannmålen ska förvaras väl torkad och i förekommande fall kyls med luft där så är möjligt. Se till att torka ner spannmålen till 13%  – kör runt spann- målen med visst intervall och var observant på fuktansamling och temperaturhöjning i

Läs mer »
Spannmålslagring

Stora risker med årets spannmålslagring

Som ni alla vet har vi i år en stor utmaning med årets spannmålsskörd, den största på många decennier inte minst på kvalitetssidan. Ulf Thorpert, Laboratoriechef i analysföretaget Optilab som ägs av Svenska Foder, förklarar årets problematik. Det blev ett svårt år, 2023, ur  växtodlingssynpunkt. Året började väldigt torrt, och man talade om ett andra 2018. Dock slog vädret om och istället blev sensommaren och hösten blöt. Hur påverkas grödorna av detta omslag? Ulf Thorpert

Läs mer »

Analysera din spannmål

Spannmålen utgör en stor del av foderstaten och även om det främst är en ”energigröda” så spelar också proteinet roll! Ungefär 50 % av proteinet i ett gris- eller fjäderfoder kommer ifrån spannmålen. Fel proteinvärden på spannmålen innebär att fodret blir felkomponerat och att djuren inte producerar som förväntat. Vi på Svenska Foder analyserar vart parti råvaror som går in i foderproduktionen och optimerar våra foderrecept efter det. Det är dock minst lika viktigt för

Läs mer »
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: