Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Arkiv: Vårraps

Satsa för att vinna – 6Tolv-året som gick

Vilka lärdomar gav 2023 års 6Tolv-insatser? Året som gick på Charlottenlunds gård var utmanande, precis som för många andra gårdar runt om. Tidningen satte sig tillsammans med Max Landén, Per Landén och Mats Kilany, som driver projektet för Svenska Foders räkning, för att utröna vad 2023 års 6Tolv-insatser gav för lärdomar. Samtalet handlar inledningsvis om kvävegivor och när man ska göra insatserna. Landén Agro har sett tydliga effekter med att hålla tydlig koll på väderleken,

Läs mer »

Vårraps

Öka odlingssäkerheten i din vårraps Vårrapsodlingen är utsatt för ett stålbad i avsaknad av bra betning och insektskontroll. Medan det arbetas på nya lösningar i frågan har vi lärt oss en hel del om att öka odlingssäkerheten i vårrapsodlingen. Vårrapsen har trots allt visat sig kunna fungera med hjälp av rätt odlingsförutsättningar. Vårrapsen som gavs förutsättningar att växa ifrån tidiga angrepp, klarade sig bra. Därefter fick man vara beredd med sprutan. De hybridsorter vi nu

Läs mer »

Juliet

Hög oljehalt Låg tusenkornvikt Tidig mognad Läs mer om Juliet Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl.  

Läs mer »

Contra CL

Clearfield (CL) Oljeskörd & odlingsegenskaper år 2018-2022 Källa: Officiella försök år 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Majong = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Officiella försök Vårraps Clearfield (CL) år 2018-2021 behandlat, rel.tal jämfört med mätare LmS Solar = 100. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. CL-sorter råfettskörd & odlingsegenskaper 2018-2022 Med Clearfield®, Tolerant mot ALS-hämmaren Imazamox God oljehalt

Läs mer »

Lagonda

Oljeskörd & odlingsegenskaper år 2018-2022 Råfettskörd och odlingsegenskaper årsvis vårraps 2018-2022 Källa: Officiella försök 2018-2022, behandlad. Rel.tal jämfört med mätare LmS Majong = 100.* = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Hög avkastning och oljehalt Snabb vårutveckling Starka stjälkegenskaper Läs mer om Lagonda Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl.  

Läs mer »

5 saker att vara uppmärksam på i rapsen – Fokus i fält vecka13

5 saker i rapsen att vara uppmärksam på nu Ogräs i höstraps Fick du inte behandlat din höstraps effektivt mot ogräs i höstas, är det viktigt att göra en tidig insats så snart du kan köra på fälten. Du har tre möjligheter: Korvetto, Galera, Matrigon 72 SG. Svenska Foder rekommendarar Korvetto. På fotot ser du BBCH 51-55, där blomknopparna är synliga. Om rapsen ser ut så, är det för sent att använda Korvetto och Galera.

Läs mer »

Vindfälle gård odlar rapsen V367OL

Per-Olof Andersson driver, som fjärde generation, Vindfälle Gård i Fjelie i Skåne. Det är en växtodlingsgård som följer s k skånsk växtföljd, det vill säga sockerbetor, vårsäd, höstraps och höstvete, men även stärkelsepotatis. Per-Olof sådde för första gången förra året V367OL – den nya rapssorten Svenska Foder har i sitt sortiment och som odlas på kontrakt för att gå till livsmedelsolja. Vi träffades på en arrendegård för att inspektera ett fält. -Jag fick erbjudandet i

Läs mer »

Var uppmärksam på rapsen – Fokus i Fält

Här kommer några väl valda tankar kring såtidpunkt och plantantal, val av gödningsstrategi i vårspannmålen och tre saker som du ska vara uppmärksam på när det gäller din raps.  Våren va! Nu börjar den! Såtidpunkt och plantantal Det går fort dessa dagar och många är redan igång med sådden. Det är viktigt att så så snart jorden är tjänlig på våren eftersom tillväxtsäsongen är så kort som den är. Många år upplever vi också torra

Läs mer »

Lustfyllt att satsa på hög skörd

Allan Jensen är lantbrukare på familjverksamheten Askelygaard, i närheten av Roskilde. Där driver hans far, Hans Christian Jensen som är ägare till gården, en smågrisproduktion med 400 suggor – där 20 % av grisarna släpps upp till slaktgrisar. Allan arrenderar gårdens mark av sin far och bedriver växtodlingen. Efter ett uppskattat besök i Sverige där han berättade för sina svenska kollegor om sin rapsproduktion, ville vi nu möta honom på hemmaplan. Växtodlingen här på gården

Läs mer »
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: