7 sökresultat för prisregleringar

Majsplantor

Prisregleringar Majs

Asp. Avfall %, Avdrag från levererade vikten 1:1 Sönderslagna/djurätna kärnor %

Publicerad 15 januari, 2021 9:10
Sädesslaget havre

Prisregleringar Havre

Havre Foder/Industri Havre Foder/Industri DON (Deoxynivalenol) µg/kg Grodda kärnor havre Vid förekomst av grodda kärnor omklassas Ind. havre till foderhavre.

Publicerad 15 januari, 2021 8:17
Rågvete

Prisregleringar Råg

Mjöldryga Höstråg Industri Höstråg Industri

Publicerad 13 januari, 2021 9:05
Skördetröska

Spannmålshandel

Vi jobbar aktivt i marknaden med att köpa in spannmål till våra kunder inom svensk livsmedelsproduktion och export. Våra 3

Publicerad 24 augusti, 2018 1:24
Kornfält

Spannmål

Svenska Foder – din helhetsleverantör på spannmålsmarknaden Vi arbetar med allt från leveransintyg för spannmål, spannmålsanalyser, spannmålshandel, spannmålshantering, prisregleringar för spannmål och slutpriser för

Publicerad 20 augusti, 2018 1:22
En traktor på en åker

Svenskt lantbruk

Foder Vi använder råvaror som borgar för god kvalitet vare sig du utfodrar med konventionellt eller ekologiskt foder. Till fodersidan

Publicerad 20 april, 2018 3:40