4 sökresultat för prisregleringar

Majsplantor

Prisregleringar Majs

Asp. Avfall %, Avdrag från levererade vikten 1:1 Sönderslagna/djurätna kärnor %

Publicerad 15 januari, 2021 9:10
Sädesslaget havre

Prisregleringar Havre

Havre Industri Havre Foder Havre Foder/Industri DON (Deoxynivalenol) µg/kg Grodda kärnor havre Vid förekomst av grodda kärnor omklassas Ind. havre

Publicerad 15 januari, 2021 8:17
Rågvete

Prisregleringar Råg

Mjöldryga Höstråg Industri Höstråg Industri

Publicerad 13 januari, 2021 9:05