Search
Close this search box.

.

.

Därför ska du säkra din spannmål

6 år med slutpriser i topp

Redo går att syra ytterligare, om så önskas. Syrningen bidrar till ett lägre pH i löpmagen och kan på så vis motverka oönskade bakterier och reducera magstörningar.

Vi har i Sverige goda förutsättningar att med rätt management odla fram just den högkvalitativa spannmål som marknaden efterfrågar, både inhemskt och på export. Under sex år i rad har Svenska Foder haft slutpriser som legat helt i topp när det gäller spannmålsskontrakt. Vi har sett till så att den högkvalitativa spannmål som du och dina kollegor odlar fram tas om hand och kommer till rätt köpare.

Nu ger vi dig möjlighet att teckna odlingskontrakt med kontraktstillägg om +4 öre/kg på spannmål, oljeväxter och trindsäd fram t o m 31 mars, eller när volymen är uppfylld inför skörd -24.

Tänk på att teckna fastpriskontrakt vid en nedåtgående marknad – här är priserna fortfarande mycket attraktiva.

Tillsammans skördar vi framgång!

Spannmålskontrakt

• Á-conto betalning 30 dagar efter leverans
• Slutbetalning kring jul alt. 30 dagar efter
utgången leveransperiod
• 70 % leveransplikt
Kontraktstillägg om +4 öre/kg på spannmål, oljeväxter och trindsäd fram t o m 31 mars
• Unikt – Får göras om till fastpriskontrakt
innan leverans är påbörjad

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: