Search
Close this search box.

.

.

Hur agerar vi bäst 2024?

En-tröska-på fält-fotad-uppifrån

Det blev en lång vår, kall och våt på sina håll. Det ledde till en långdragen vårsådd. För lantbruket 2024 är det viktigt att få en fin volymskörd med bra kvaliteter, efter ett år som 2023 – med låg skörd. Victor Ebel – Spannmålschef i Svenska Foder – har ett råd: koncentrera dig på det du kan påverka.

– Det är så många faktorer som vi inte kan kontrollera som påverkar spannmålsmarknaden, säger Victor Ebel. De geopolitiska spänningarna som egentligen pågått sedan Covid-19 och Rysslands invasion av Ukraina har därefter fortsatt med krig i Gaza och nya spänningar
mellan Kina och Taiwan – vad kommer de att innebära under 2024?

– I år får vi också lägga till valet i både USA och Argentina, fortsätter han. Vilka återverkningar kommer dessa respektive val få på spannmålsmarknaden? Hur kommer väderleken att spela roll runt om i världen – får USAs veteodling tillräckligt med regn? Vad innebär det om Rysslands och Ukrainas skördar blir bra – hur ser exportförmågan ut? Vilka förutsättningar har Sydamerika för sin spannmålsodling?

Den vanligaste frågan Victor får är:

"Vad tror du om utvecklingen av prisbilden på spannmålen?"

– Det är en svår fråga att svara på, eftersom det är så många parametrar som spelar roll, säger han. Generellt är det ju utbud och efterfrågan som dominerar prisbilden – har vi brist på spannmål går priset upp, har vi överskott går det ner. Men vi har också alla oroshärdar med storpolitik som spelar roll, förutom då såklart hur de olika skördarna påverkas av väderlek och årsmån. Dessutom handlar det om fraktkostnader, om kronan stärks eller inte, och övergångslagerna i EU är större än väntat och om konsumtionen sjunker.

– Många frågor står och väger, säger Victor. Men det är inget vi själva kan påverka, varken Svenska Foder eller den enskilde lantbrukaren. Istället måste vi titta på vilka förutsättningar vi faktiskt har, och hur vi ska agera i den marknad som är just nu.

Victor har under lång tid haft ett motto: Aktiv riskstyrning! Han menar att det är fortsatt det bästa sättet att hantera sin spannmålsodling.

– På samma nivå som att göra allt för att dina grödor ska få de bästa förutsättningarna ute i fält, så ligger riskstyrning av spannmålen, säger han. Ett rätt management av sin totala växtodling, gör all skillnad på sista raden. Riskstyrning har varit och kommer fortsatt att vara den enskilt viktigaste faktorn för ett lönsamt skördeår 2024. Knyt alltid ihop affärerna. Sälj av din spannmål för att köpa dina insatsvaror, koppla samman intäkterna med utgifterna.

– Du kan också bestämma dig för att riskstyra genom att hela tiden vara med i marknaden genom att sälja av spannmål i mindre poster regelbundet för att följa marknaden, fortsätter han.

Behovet av en god skörd 2024 är stor i Sverige

– Vi behöver en volymskörd med goda kvaliteter under 2024, säger Victor. Och förutsättningarna finns, om inte väderlek ställer till det alltför mycket. Professionalismen i den svenska växtodlarkåren är stor idag, och blir bättre för vart år. Branschen har lärt sig av sina misstag, och det gör att vi kan ta steg framåt och bli riktiga affärsmän inom spannmålshandeln. Vi i Svenska Foder jobbar hårt för att hitta rätt avsättning till bäst priser för den fina kvalitetsvara som produceras i Sverige.

– Jag ser fram emot ett bra växtodlingsår 2024, trots en litet trög och sen start, avslutar Victor Ebel.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: