Search
Close this search box.

.

.

Håll koll på spannmålen – undvik lagringsskador

Se upp för värmehärdar

Stora delar av årets spannmålsskörd är inkörd och nu är nästa utmaning att hålla kvaliteten uppe under lagring. Mögel är ett vanligt problem, och för att undvika skador är det viktigt att hålla koll på lukt och temperatur. 

För att undvika lagringsskador är det bland annat viktigt att hålla koll så att spannmålet inte tar värme, berättar Victor Ebel, spannmålsansvarig.
– Att titta, känna och lukta är det enklaste sättet att upptäcka om det börjar bli problem.

– Enklast märker man om spannmål exempelvis tagit värme genom förekomst av grodda kärnor, eller att kärnorna blir mörka rakt igenom och lukt framträder. Det kan lukta mögel, syrligt, surt eller unket.

Spannmålen kan vara skadad utan att det syns utanpå, och Victor berättar att man kan bedöma lukten i tre steg för att lättare upptäcka oönskade dofter.

– Börja med att lukta på hela kärnor, därefter malda, så kallade skrotade kärnor, och sist malda kärnor som är uppblötta med hett vatten, säger han och fortsätter:

– Därefter är det en mögelanalys som gäller.

Det är enligt Victor viktigt att försöka hålla koll på den endogena infektionen av lagringsmögel, det vill säga mögelsporer som finns inne i kärnan.

– Innehåller mer än tio procent av kärnorna endogena mögelsvampar klassas partiet ner och är det över 30 procent är det inte lämpligt till djurfoder.

Risk för baggangrepp

Förutom mögel är insektsangrepp ett vanligt problem.

– Efter en tids lagring ökar risken för skadedjur och då främst plattbaggar och kornvivlar. Får man fukthärdar i sina partier ökar även risken för baggangrepp, och även tvärtom. Får man angrepp i torr spannmål ökar risken för mögelangrepp eftersom baggarna i sig skapar fukt.

Victor delar även med sig av några tips på hur man kan förebygga lagringsskador.

– Lagra aldrig in spannmål med vattenhalt över 14 procent. Undvik att mellanlagra spannmålen någon längre tid från fält till tork eller leverans, maximal vattenhalt för mellanlagring är 17 procent. Undvik även deltorkning med längre ställtid, det vill säga tiden för byte mellan två olika grödor i torken.

Den torra spannmålen bör vid lagring kylas till en temperatur under 15 grader, och temperaturen är viktig att ha koll på.

– Man skall alltid ha kontroll på temperaturen, framförallt när man lagrar in varm spannmål, så att det inte blir värmehärdar i partierna, berättar Victor och fortsätter:

– Då måste man bryta dessa härdar direkt genom att köra runt eller på annat sätt motionera spannmålen.

Årets skörd

På frågan om hur lagringsdugligheten ser ut i årets skörd svarar Victor:

– Årets spannmålsskörd har en del partier där grodda kärnor förekommer, och det är alltid en större risk för lagerskador i dessa partier. Vi hade även en del grönt i de första leveranserna; torkar inte kärnorna ordentligt kan det orsaka fukthärdar med lagerskador som följd. Men totalt sett ser vi inte några ökade risker för lagerskador jämfört med tidigare år.

Originalartikel från Jordbruksaktuellt av Isabella Odmark

Victor Ebel, spannmålsansvarig

Tips för att förebygga lagringsskador

  • God hygien är viktigt, både i silon och i angränsande utrymmen.
  • Spannmålen ska förvaras väl torkad och hålla en temperatur under 15 grader.
  • Jämna ut topparna när du lägger in spannmålen i silon. Ligger spannmålen plant går fukten ut i luften, istället för att samlas i topparna som bildas.
  • Var observant på fuktansamlingar och temperaturhöjningar.
  • Förvara aldrig partier av föregående års skörd tillsammans med eller i närheten av den nya skörden.
  • Partier med innehåll av omogna, gröna kärnor är känsligare då de gröna kärnorna håller mer vatten och har en längre torktid.
  • Skaffa rutiner och hjälpmedel för att kunna kontrollera förekomsten av insekter i spannmålen.

Är du osäker på din spannmålskvalitet? Kontakta Optilab på 0510-54 53 94

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: