Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Var vaksam på din spannmål – 6 tips

Spannmål är en levande vara där mycket kan förändras över bara en natt. Därför gäller det att vara nyfiken på och vaksam kring vad som händer med din spannmål.

God hygien

God hygien, som en väsentlig del för förebyggande kontroll av insekter. Här ingår omsorgsfull städning både i silon och i angränsande utrymmen. Inte minst i inlastningsfickor, elevatorgropar och ändlägen på transportband.

Sanera med K-obiol

Vid upptäckt eller misstanke om skadedjur görs sanering med K-obiol.

Var uppmärksam

Spannmålen förvaras väl torkad och i förekommande fall kyls med luft där så är möjligt. Var observant på fuktansamling och temperaturhöjning i spannmålen – i synnerhet i begränsade partier, då det ofta är här som tillväxt av ett insektsangrepp börjar

Åtskilj partier

Förvara aldrig partier av föregående års skörd tillsammans med eller i närheten av den nya skörden, såvitt du inte är helt säker på att det är fritt från insekter. Likadant skall du aldrig låta avfall och frånsorterad vara stå kvar i samma lokal eller ens i en annan nära eller angränsande lokal om risk finns för att här kan finnas insekter. Övergång och migration till den nyskördade spannmålen kommer inom kort tid att inträffa.

Skapa goda rutiner

Skapa goda rutiner för att kontrollera förekomsten av insekter i spannmålen. Det är dessutom mycket viktigt att på ett tidigt stadie se om insekter etablerat sig i partierna.

Dokumentera

Dokumentera avläsningarna i de utplacerade fångstfällorna inom lokalen och i angränsande utrymmen om det finns risk att insekter kan komma in här. Det är lika viktigt att notera och verifiera nollvärden. Du har då ett uppskrivet värde som ett protokoll på att förekomsten var ”noll”.

Stora risker med årets spannmålslagring

Årets spannmålslagring är en stor utmaning. Vad ska man tänka på och hur undviker man problem?

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: