Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Var vaksam på din spannmål

Här kommer några tips och hållpunkter som du kan ha med dig i din verksamhet. Det lönar sig att vara aktiv.

 

Allmänna råd

  • Kontrollera din spannmål. Var observant på temperaturskillnader, och kontrollera dina baggfällor.
  • Jämna ut topparna när du lägger spannmålen i silon. Det finns en fuktvandring i spannmål. Ligger varan plant i silon, går fukten ut i luften. Men om det är en toppad hög med spannmål, hamnar fukten i toppen och stannar där.
  • När du startar fläkten försvinner luften ut mellan väggen och taket, det är dit luften söker sig ut. Men har man en topp på sin spannmål ligger den ofta ovanför denna punkt och då blir den delen av spannmålen aldrig luftad. Om du då inte kontrollerar sin spannmålsvara ofta, kan du räkna med att du i februari månad hittar en gräsmatta där.

Punkter för minnet

q  God hygien, som en väsentlig del för förebyggande kontroll av insekter. Omsorgsfull städning både i silo och i angränsande utrymmen, inte minst i inlastningsfickor, elevatorgropar och ändlägen på transportband.

q  Spannmålen ska förvaras väl torkad och i förekommande fall kylas med luft där så är möjligt. Man ska vara observant på fuktansamling och temperaturhöjning i spannmålen och i synnerhet i begränsade partier, eftersom det ofta är här som tillväxt av ett insektangrepp börjar.

q  Förvara aldrig partier av föregående års skörd tillsammans med eller i närheten av den nya skörden, om man inte är helt säker på att det är fritt från insekter. Man ska inte heller låta avfall och frånsorterad vara finnas kvar i samma lokal eller ens i nära eller angränsande lokaler om risk för insekter finns. Smittan kan lätt förflytta sig till den nyskördade spannmålen.

q  Skaffa rutiner för och ha hjälpmedel till hands för att kontrollera förekomsten av insekter i spannmålen eller få en snabb indikation på när insekterna börjar etablera sig i en viss silo eller parti.

 

q  För bok över avläsningarna i de utplacerade fångstfällorna inom lokalen och i angränsande utrymmen om det finns risk att insekterna kan komma in här. Det är lika viktigt att notera och verifiera nollvärden, man har då ett uppskrivet värde som ett protokoll på att förekomsten var ”noll”.

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: