Inlägg taggade medfjäderfä

VermiNIX Hönskvalster

Kvalsterkontroll Det röda hönskvalstret kan vara ett problem i äggproduktionen. Hönsen stressas, fjäderplockning kan uppstå, äggproduktionen kan minska och immunförsvaret

Publicerad 14 april, 2023 10:00

Kampen mot salmonella fortsätter

Nyheten Fumagri OPP är ett skonsamt och användarvänligt desinfektionsmedel som effektivt visat sig ha stor effektivitet mot salmonella, aspergillos och

Publicerad 31 mars, 2023 10:00

Rengöring och desinfektion

Med omsorg om detaljerna! En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan

Publicerad 8 mars, 2023 10:00

Bättre stallmiljö med Stalosan

Stallmiljöer är ofta fuktiga miljöer med ett högt pH där mikro-organismer trivs. Genom att binda både ammoniak och fukt arbetar

Publicerad 1 mars, 2023 10:00

Vatten – den viktigaste näringsbiten

En fågel dricker nästan dubbelt så mycket vatten som den äter foder. Är vattnet inte hygieniskt bra påverkar detta fågeln

Publicerad 22 februari, 2023 10:00

Vitaminernas funktion

För dagens högproducerande värphöns, kycklingar och kalkoner är en god näringsbalans varje dag mycket viktig. Fodret innehåller normalt de vitaminer

Publicerad 7 februari, 2023 10:00