Grip våren i språnget med Perfect Spring

En rätt balanserad näringsgiva är avgörande för grödans tidiga utveckling. Fosfor är särskilt viktig för god rotutveckling och bestockning, särskilt under plantans första veckor. Eftersom fosfor är mycket svårrörligt i marken behöver den tillföras nära roten. Svenska Foder har tillsammans med Yara tagit fram Perfect Spring – Yara Mila 24-5-4, en perfekt balanserad näringsgiva för vårsådden. Kombiså vårgrödan med Perfect Spring – för bästa skörderesultat.


Kategorier i: , , ,