Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Ellinor odlas på Gedsholm

Jonas Tornerhjelm är inspektor på Gedsholm, nordväst om Ekeby i Skåne, en herrgård med anor från 1400-talet. Släkten Tornerhjelm köpte godset 1771 och idag är det Jonas far Gustaf Tornerhjelm som äger det. Gedsholm består av 1300 ha varav 850 ha växtodling (100 ha av dessa är arrende) och resterande är skog och naturbetesmark. Lantbruket inklusive legokörning av bl. a. rapssådd och tröskning är gårdens största verksamhet. Totalt sysselsätter Gedsholm 5 heltidsanställda inklusive Jonas och Gustaf. – En viktig aspekt, enligt Jonas, för att trivas på en arbetsplats är att det är hög aktivitet på gården och mycket folk. Det medför att de i så stor utsträckning som möjligt försöker göra allt själva. Skogen tillsammans med uthyrning av fastigheten ger dem en ökad sysselsättning under hösten och vintern. Men verksamheten behöver, enligt Jonas, ändå hitta ytterligare ben att stå på som kan göra det möjligt att anställa fler och fylla upp mer tid på vinterhalvåret.

Utsädesodlingar och modern spannmålsproduktion

Gården driver en modern spannmålsproduktion med väl uppdaterad maskinpark och använder aktivt precisionsodling som ett verktyg för att öka odlingens lönsamhet. Maskinparken är anpassad för den nuvarande driften – förutom kalkkörningar utför de alla moment som krävs i växtodlingen. Merparten av deras växtodling omfattas av utsädesodlingar. Jonas försöker hålla en 6-årig växtföljd. Minst en tredjedel vårsådda grödor, men ofta kan det bli mera. De odlar höstraps, sockerbetor, höstvete, vårkorn, havre, konservärt och vallfrö. Med en lagringskapacitet på ca 5 000 ton hanteras det mesta av skörden i egna torken och kan säljas vid rätt prisläge. Efter att svinproduktionen avvecklats stod gårdens gödselbrunn tom, men används idag tillsammans med en ny satellitbrunn för att lagra ca 10 000 m3 biogödsel åt Helsingborgs Stad Biograsproduktion.

Förädlingen av vårkorn har förbättrats

Till skörd 2019 odlade Gedsholm det nya vårkornet Ellinor. – Vi märker att det har hänt mycket på förädlingen av vårkorn de senaste åren, konstaterar Jonas. Vi har odlat både KWS Irina och Flair och sett stigande kornskördar de sista åren. Ellinor anser Jonas är en bra sort som såg frisk ut under säsongen och höll sig stående fram till skörd. De upplevde inte problem med stråstyrka eller ax-/stråbrytning och tog tidigt beslutet att inte göra någon stråförkortning. Däremot gjordes en ogräsbekämpning och svampbehandling för att säkra en välmående gröda. Skörden uppskattas till runt 7 ton/ha. Ellinor odlades med sockerbetor som förfrukt och fick 127 kg N/ha. Sista N-givan lades med tilldelningsfil som Jonas tog fram genom den satellitbaserade tjänsten Cropsat. – Vi brukar försöka variera både utsädesmängd och gödsling med tilldelningsfiler, säger Jonas. De ser en fortsatt utvecklingspotential och för att öka lönsamheten tror Jonas att de måste bli ännu vassare på sina affärer och fortsätta sprida sina risker vid rätt tidpunkt. – Rätt insatser i rätt tid på rätt plats är rätt väg för en mer effektiv och lönsam produktion, tror Jonas Tornerhjelm. Oskar Gustafsson, Scandinavian Seed Foto på Jonas Tornerhjelm: Oskar Gustafsson

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: