Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Höstraps och höstspannmål, vad gör vi nu? – Fokus i Fält v. 45

Spara inte på doseringen när det gäller Kerb 400 SC i höstrapsen och hur jobbar vi vidare med ogräsbekämpningen i höstspannmålen?

Kerb 400 SC i höstrapsen

SprutningJordtemperaturen är nu under 10-12 oC och Kerb 400 SC kan därför användas i höstrapsen. Det kan vara stora fördelar med att behandla innan rötterna på ogräset blivit för stort.

Kerb 400 SC verkar på gräsogräs och våtarv och är en god och viktig resistensbrytare i förhållande till de medel vi ofta använder i återkommande stråsädsskiften, och därför bör man inte spara på doseringen. Vi rekommenderar att du använder:

OgräsartEffektprocent vid
1 l pr ha1,25 l pr. ha
Renkavle4257
Vitgröe9396
Flyghavre8792
Våtarv4863
Sandlosta8289
Engelsk Rajgräs6274
Rödsvingel9396
Spildsäd6980
Økerven9094
Råttsvingel8390
Effektprocenter på de viktigaste ograsarterna med mer än 6 blad. Grön markering i rutan ved >85% bekämpning.
 • 1 – 1,25 liter Kerb 400 SC pr. ha.

Lägsta dosen använder man bara om det är ettårig vitgröe som dominerar. För övriga grästyper rekommenderar vi högsta dosering – se tabell där effektprocenterna för de enskilda gräsen står angivna.

Tänk på att det är en fördel med en god jordfukta vid vid sprutningen, eftersom prepraratet då fördelas bäst i rotzonen. Det går bra att spruta Kerb 400 SC på frusen jord, bara den inte är snötäckt.

Belkar och Kerb 400 SC?

Om du inte ännu har avslutat din behandling med Belkar kan överväga att blanda Belkar och Kerb 400 SC.

Har rapsplanterna ännu inte 6 örtblad, bör det användas max 0,25 l Belkar per ha, och har rapsplantorna 6 örtblad eller fler bör doseringen vara 0,5 l Belkar per ha. Reducerade doseringar rekommenderas inte vid denna tidpunkt.

Tänk på: rekommendationerna är att bara blanda Belkar med antingen Mavrik mot rapsjordloppor, eller Kerb 400 SC.

Undvik att behandla i perioder med frost.

Ogräsbekämpning i höstspannmål – vad gör vi nu?

Höstsäden har i år såtts över en lång period, där en stor andel av arealen etablerades i en period med bra väder. Nu är vädret dominerats av regn och blåst och därför är det kanske arealer som ännu inte behandlats mot ogräs?

Som alltid är det viktigt att starta upp ogräsbekämpningen på hösten, så det bästa rådet är fortsatt att behandla alla de arealer där du kan köra i förnuftigt väder utan att lämna allt för våldsamma spår. Många ogräsarter bekämpas fortfarande bäst på hösten.

Svenska Foder rekommenderar GoldPack (20 l Boxer + 1 l Sempra = 10 ha)

                      2,0 l Boxer + 0,1 l Sempra pr. ha

eller                                                   

                      2,5 l Purelo + 0,03 l Sempra pr. ha

Om vädret fortsätter att spela spratt är det inte säkert att man lyckas bekämpa ogräset på alla arealer, innan vintern kommer. Därför kommer dissa fält som man ska vara extra uppmärksam på att behandla till våren – innan ogräset hunnit utvecklas alltför långt.

Åtgärder för att minska risken för spridning av prosulfokarb

 • Om det finns kommersiella odlingar i närheten med frukt eller grönsaker, som ska skördas under hösten – behandla inte med prosulfokarb om inte förutsättningarna är optimala!
 • Avståndet mellan dessa odlingar och det fält som ska behandlas ska vara minst 500 meter.
 • Behandla fälten enbart under kväll eller natt, klockan 18 till 03, då luftfuktigheten är hög.
 • Behandla inte fält då temperaturen är över 15 °C.
 • Behandla helst inte i solljus, då det är torrt och luftfuktigheten är låg.
 • Behandla inte när vindhastigheten är över 3 m/s.
 • Kör lugnt under behandlingen, 6–8 km/h.
 • Använd alltid utrustning som ger minst 75 % avdriftsreduktion, gärna i kombination med stor vätskemängd.
 • Se till att bomhöjden inte överstiger 50 cm.

Kolla efter löss i fälten, de är fortfarande aktiva pga det varma och milda vädret.

Vi rekommenderar bekämpning i höstspannmålen st 13-14 vilket motsvarar 3-4 blad med

 • 0,15 l Fastac pr. ha, Eller
 • 0,05 l Nexide CS pr. ha

om mer än 2-3 procent av plantorna är angripna av löss

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: