Search
Close this search box.

.

.

Grundbulten för en lyckad ogrässtrategi – Fokus i Fält v 39

Prosulfocarp (Boxer) och nu Mateno Duo på hösten är viktigt för att undgå resistens och är grundbulten för en lyckad ogrässtrategi i höstspannmål med gräsogräsproblem. Mateno Duo är brett verkande på både ört och gräsogräs och är både jord- och bladverkande. Full dos Mateno Duo (0,35 l) jämfört med 0,1 DFF ger bättre effekt på spillraps, blåklint och vallmo. Mot spillraps fungerar Mateno Duo bäst vid tidig användning, innan spillrapsen har 1-2 örtblad.

Mateno Duo är också en viktig del av strategin mot gräsogräs som vitgröe, åkerven, rajgräs, renkavle och råttsvingel.

Skiften med en stor andel höstspannmål, tidig sådd och ökning av plöjningsfri odling betyder att det bör vara ett ökat fokus på bekämpning av örtogräs och gräsogräs på hösten. Det är extra viktigt om det förekommer gräsogräs som renkavle, åkerven, italienskt rajgräs och råttsvingel som på fler och fler platser utgör ett växande problem.

Ensidig och upprepad användning av medel med samma verkningsmekanismer ökar risken för resistens. Det är känt attt det ska finnas resistens mot gruppen av ALS-hämmarna i våtarv, baldersbrå, kamomill, dån, vallmo m.fl. ALS-hämmarna omfattar bl.a. Hussar, Harmony, Nuance, Saracen och där dessa medel ingår i blandningen.

Aktiv substans prosulfokarp (Boxer), diflufenikan (Mateno Duo/Sempra/Legacy) och aklonifen (Mateno Duo) tillhör andra grupper och är därför effektiva resistensbrytare för användning på hösten.

För att undgå eventuell resistens och kontrollera ogräs från skörden rekommenderar vi att det görs en effektiv behandling i DC 00-13 med produkter som innehåller Prosulfokarp och Diflufenikan Den mest optimala behandlingstidpunkten för Mateno Due är när jorden har satt sig och sprutspåren är synliga, DC 9 – 11 (Råg bör först behandlas efter DC 10).

Boxer, Sempra/Legacy och/eller Mateno Duo i höst ger fria möjligheter att använda ovannämnda ALS-hämmarna på våren.

Ny produkt – Mateno Forte Set

Mateno Forte Set innehåller Mateno Duo + Cadou (10 lit+1 lit). Den här produkten stärker en ren Mateno Duo mot vitgröe och åkerven. Är en fördel registreringsmässigt då den inte har något krav på kvälls eller nattkörning i jämförelse med Boxer. Dock är den registrerade doseringen av Caduo relativt låg vilket gör att vi inte får med oss några effekter på bl.a. renkavle och råttsvingel. Packen räcker till 28,6 ha och introduceras för höstanvändning.

Svenska Foder rekommenderar:

GoldPac höst (20 l Boxer + 1 l Sempra/Legacy = 10 ha)

DC 00-13                            2,0 l Boxer + 0,1 l Sempra/Legacy pr. ha

eller

DiamondPac höst (20 l Boxer + 5 lit Mateno Duo = 14 ha)

Höstvete och rågvete:

DC 00-13                            1,4 l Boxer + 0,35 l Mateno Duo pr. ha

Höstkorn och råg (blanda inte Boxer och Mateno Duo)

DC 00-09                             1,4 l Boxer pr. ha                                    

DC 10-13                             0,35 l Mateno Duo pr. ha 10-14 daga efter Boxer sprutningen

Om du har problem med renkavle, rajgräs eller råttsvingel ökar du doseringen av Boxer till 3 l per hektar.

Åtgärder för att minska risken för spridning av prosulfokarb

Läs mer HÄR

Kemikoll ett säkert val – NÄSGÅRD Kemikoll visar om växtskyddsmedlet får användas

Det kan vara utmanade och tidsödande att hålla sig uppdaterad angående vilka växtskyddsmedel som är godkända i respektive gröda och vid den tidpunkt när lantbrukaren vill behandla ett fält.

Kemikoll är en unik produkt och utvecklad för att underlätta vardagen för svenska växtodlare. Med endast en knapptryckning i växtodlingsprogrammet Näsgård MARK eller MOBILE, kontrolleras om växtskyddsmedlets användning är godkänd.

För att Kemikoll skall fungera har vi på Datalogisk byggt upp en egen databas med information om användning av de olika växtskyddsmedlen. Denna databas uppdateras löpande och programmet uppdateras automatiskt med nya och ändrade förutsättningar.

Förutom att visa om användningen är godkänd, är Kemikoll samtidigt ett uppslagsverk med lätt åtkomst av information om enskilda växtskyddsmedel. Detta gör att användaren sparar tid på att hitta relevant information.

Programet visar bland annat följande:

  • Om preparatet är godkänd i grödan vid aktuell tidpunkt
  • Om mängd per behandling och total mängd per år är godkänd
  • Att antal behandlingar i grödan får utföras med preparatet
  • Att mängd och antal behandlingar för den aktiva substansen inte överskrids, även om den finns i olika produkter.
  • Att behandlingen inte ligger för nära skörd (karenstid)
  • Länkar till information om preparatet
  • Lätt åtkomst till säkerhetsdatablad.

Smileys ger tydlig och snabb tolkning

För att presentera om villkoren uppfylls har vi 5 olika smileys. En sur röd gubbe visas om användningen är felaktig och en grön glad gubbe om allt är OK. Dessutom finns gul gubbe som visar att medlet får användas under dispens eller UPMA, vit gubbe visar att produkten är t.ex. mikronäring och blå gubbe visar att användaren själv har lagt in en produkt som Kemikoll inte har förutsättningar om. Dessa fem gubbar ger tydlig och snabb tolkning.

Läs mer HÄR

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: