Search
Close this search box.

.

.

Håll koll på sniglarna i god tid!

Orange mördarsnigel

Det är avgörande att börja bekämpa sniglarna tidigt om man ska uppnå en optimal bekämpning – och före sniglarna har orsakat en oåterkallelig skada i fältet. Här får du några tips och råd på hur du bäst håller borta sniglarna från din höstraps för att verkligen optimera din skörd. Viktigt inte minst ett år som i år! Vi pratar med Lars Olsen, växtrådgivare på DLG.

Ett sätt att minska snigelangreppen är att se till att jorden är svart från skörd till etableringen av höstrapsen.

-Om du stubbharvar i det översta lagret och glyfosatsprutar ogräset hjälper det till att reducera antalet sniglar i fält, säger Lars Olsen.

Inte bara fuktiga fält som ger snigelangrepp

Ojämna, knöliga fält och fuktiga jordar orsakar ofta snigelangrepp.

-Men var uppmärksam på att sniglar även förekommer under torra förhållanden, fortsätter han. Åkersnigeln kan överleva en långvarig torka i djupare jordlager, vilket gör att snigeln därför alltid är närvarande.

-När därför minsta fukta uppträder, som morgondagg eller när växtmaterial i form av en ny rapsväxt tar fart, framkallar det snigelaktivitet.

Därför ska man var uppmärksam på spår efter sniglar i fält direkt efter skörd. Det är bra att titta under växtrester, i hålrum kring jordkoker och kring rötterna. Sniglarnas storlek kan variera från nykläckta på några få millimeter till vuxna sniglar på cirka fem centimeter. Snigelägg kan finnas vid rötterna i stubben och i hålrum i jorden.

Håll ögat på utsatta fält

-Det är bra att hålla ett uppmärksamt öga på sina fält för att snabbt upptäcka eventuella snigelangrepp. Man kan eventuellt sätta upp snigelgömma i sina fält, där man tillexempel kan använda spannmål som lockbete. En snigelgömma kan vara en träskiva eller en svart plastsäck med stenar för att inte den ska blåsa iväg.

-Om det förekommer sniglar i dina fält bör man använda snigelgift i samband med sådden. Det är viktigt att bekämpningsmedlet inte blandas i utsädet, utan att det sprids på markytan. Då får man bästa effekt på sniglarna, säger Lars.

Ett snigelmedel med bra effekt är Ferrex. Lägger man cirka 6 kg Ferrex per hektar gör det stor skillnad. Men se till att hålla koll på att att Ferrex-kornen försvinner. Om de gör det gör du ytterligare en uppföljande behandling – det bör vara minst sju dagar mellan två behandlingar.

Angreppen slutar bara vid hård frost

Snigelmedlet Ferrex har en god hållbarhet i regn och effekten bevaras även efter 60 mm regn.

Angreppen av sniglar kan fortsätta långt in på hösten, först vid hård frost under flera nätter stannar aktiviteten av.

Det är bra att även hålla koll på övriga grödor i dina fält.

Att tänka på

  • Du kan minska snigelangrepp genom att hålla jorden svart från skörd till etablering av höstraps
  • Ojämna, knöliga fält och fuktiga jordar orsakar ofta snigelangrepp.
  • Sniglar kan förekomma under torra förhållanden. Åkersnigeln kan överleva en långvarig torka i djupare jordlager.
  • Var uppmärksam på snigelspår i fält direkt efter skörd. Titta under växtrester och i hålrum. Snigelägg kan finnas vid rötter i stubben och i hålrum.
  • Håll ett öga på dina fält. Sätt upp snigelgömmor, med spannmål som lockbete. Det kan vara en träskiva eller en svart plastsäck med stenar.
  • Använd snigelgift vid snigelangrepp i samband med sådden. Sprid det på markytan, det ska inte blandas i utsädet.
  • Ett snigelmedel med bra effekt är Ferrex.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: