Search
Close this search box.

.

.

Höstbehandla rapsen för att säkra övervintringen

Under vintern som gick fick många rapsfält utvintringsskador, en del så illa att grödan utvintrade helt. Detta skedde även i sydligaste Skåne. En höstbehandling med Caryx räddade många fält från skada eller uppkörning. Det var nog en kombination av kraftig hösttillväxt till följd av de höga temperaturerna under senhösten och sedan omslag till riktigt kallt väder senare i november och december som gjorde att så många fält även i södra Sverige drabbades. Även kraftig frost under våren ledde till utvintring i en del fall.

Du kan kraftigt öka möjligheterna för din raps att klara vintern genom att tillväxtreglera med rätt preparat och i rätt tid på hösten. Tillväxtreglering med Caryx gör att energin i plantan omfördelas från längdtillväxt till rot och rothals. Man får en lägre sittande tillväxtpunkt, kraftigare rothals och bättre rottillväxt samtidigt som bladen blir lite tjockare och får en mörkare färg.

Faktorer som gör att rapsen sträcker på sig redan på hösten är:

  • Tidig sådd, datum beror av regionen.
  • Hög kvävetillgång i marken – av en hög giva eller från förfrukten.
  • Sort som växer snabbt på hösten
  • Tätt bestånd – högt plantantal

När ska man behandla?

Man får bäst effekt när det är bra tillväxt i rapsplantan och när rapsen befinner sig i tidiga utvecklingsstadier. Optimalt är vid 4-6 örtblad på rapsen. Då kan man behandla med en ganska låg dos och ändå få en bra effekt. Caryxbehandlingen kan kompletteras med spillsädesbehandling och/eller insektsbehandling.

Vilken dos?

Normalt rekommenderar vi att behandla med halv dos; 0,7 l/ha Caryx. Om man kommer ut senare och rapsen har nått 6-8 blad brukar det behövas lite högre dos, ca 1,0 l/ha, för att nå en bra effekt.

Nollruta för höstbehandling med Caryx. Bilden är tagen 11:e april 2023 i södra Skåne och visar vilken effekt tillväxtreglering haft. Nästan inga plantor har överlevt i den obehandlade rutan medan rapsen är i gott skick runt om.

Planering viktig

Det är många behandlingar som ska göras i rapsen på hösten så det krävs planering och en genomtänkt strategi. Planera för att tillväxtreglera vid 4-6 örtblad. Caryxbehandlingen kan kompletteras med spillsädesbehandling och/eller insektsbehandling. Caryxbehandling på hösten får ses som en försäkringsåtgärd, när man tar beslut om att behandla vet man inte om en hård vinter eller vår väntar. Erfarenheten säger dock att vintern kan vara tuff mot rapsen såväl i södra Sverige som i Mellansverige.

Kom-ihåg! Lämna en nollruta när ni behandlar för att kunna följa upp hur behandlingen verkat.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: