Search
Close this search box.

.

.

Lyfter resultat genom att skaffa sig tur

6Tolv-projektet i Svenska Foder residerar även norr om Skånegränsen, närmare bestämt i Närke. Målsättningen med projektet är, som de flesta vet vid det här laget, att höja skördarna – och att försöka testa olika sätt på hur vi bäst kan göra det – tillsammans. 6Tolv-nestorn i Närke heter Stefan Olsson, och har under cirka 10-12 år drivit detta projekt i nära samarbete och diskussion med nyfikna lantbrukare i området.

Vi var ett gäng här i mitt område, som hade som mål att höja skördarna, för att förbättra ekonomin, tjäna pengar – och samtidigt lära oss något under resans gång. Det handlade om fokus på vad vi själva faktiskt kunde göra för att förbättra våra villkor.
-På något av våra första möten hade vi en liten handuppräckning, kring vad folk tyckte var en helt ok höstveteskörd. De flesta tyckte då att 6,5 ton var en bra skörd, som man skulle vara nöjd med.

“Det går aldrig”

De mål 6Tolv satte då vid denna tidpunkt var att öka skördarna med cirka 30% – alltså att man skulle försöka nå en skörd på 7,5-8 ton.
-Vi sneglade såklart mot de södra landskapen i Sverige som Skåne till exempel – och vi sa: ska vi nöja oss med de här, när de har skördar på uppåt 10-12 ton? Men vi siktade ändå på att börja med att nå en rimlig ökning på 30%.

-Reaktionen var att nog var det roligt att sätta ett mål, men samtidigt hördes kommentaren som gärna brukas i detta område: ”det går aldrig”.

-Inledningsvis handlade diskussionerna mycket om grunderna – vi sa att den sämsta åkermarken kan bli den bästa åkermarken, genom dikning och kalkning. Vi tittade mycket på markkartor och makronäringarna N, P och K, magnesium, svavel och kalcium.

Generellt låga pH-värden

När vi tittade på markkartorna såg vi ju att det saknades en hel del fosfor. Så småningom började vi även snegla på mikronäringsämnen som mangan och koppar, mfl.
-Markkartorna visade också att vi hade generellt låga pH-värden i marken, fortsätter Stefan. Och idag vet vi ju att pH:t ska närma sig 7, vare sig det gäller havre eller vete, för att få de optimala möjligheterna att ta upp näringsämnena i backen. Ligger man närmre 6 i pH fastläggs den fosfor vi lägger ut, istället för att plockas upp av grödan.

Ogräsbekämpning

– Höstbekämpning fick vi också upp på agendan, något som traditionellt inte fanns på kartan i det här området. Vi gjorde några försök de första åren som klart och tydligt visade att höstbekämpningen tog alla ogräsen.

Det är alltså många delar i processen att höja skördarna, som Stefan Olsson tillsammans med de lantbrukare som varit med i projektet, har kunnat undersöka och förändra – till nytta för skördevolymerna och ekonomin.

Anpassning efter lantbruket

Man har testat mycket olika saker genom åren, och en del var kanske mer spektakulärt än annat. Men det man snabbt landade i, var att hålla det tydligt lantbruksanpassat.
-Det finns bara ett begränsat antal sprutdagar, och det ska vi framförallt lägga på det som vi tror verkligen kan innebära skillnad. Det ska vara praktiskt genomförbart, för att vi ska satsa på att testa något i våra försök. Det har mynnat ut i en grundplan där vi egentligen funderar igenom vilket engagemang vi vill ha, hur mycket tid finns det att lägga, hur mycket insatser vill jag kosta på det här. Det här är ju olika år från år och lantbrukare till lantbrukare.

"Ibland har vi fått höra att 6Tolv handlar om ”all in”. Men det är det inte, det handlar istället om att ha den här grundplanen och ha rätt inställning till den från början. Går det inte som man har tänkt sig, så har man något att ändra sig utifrån."

Stefan Olsson, Växtsäljare i Svenska Foder

-Jag har sagt att för att lyckas med en bra höstveteskörd, eller vad man nu vill odla, så ska tänka att man ska göra ”10 av 10 rätt”. Anledningen är att det sällan går att förutse vilka av dessa ”10 aktiviteter” som gjorde den stora skillnaden. Att eftersträva en så jämn och hög skörd som går år efter år är det som får ekonomin att följa med.

På ett fält hos Mattias Göransson, Dyringe gård, har man sju stycken led som upprepas fyra gånger där man testar olika tillvägagångssätt. Hushållningssällskapet hjälper till som oberoende part med sprutningar och mätningar av skörderesultat. Det har varit ett bra samarbete som Stefan uppskattar mycket.

-Det är här vi också kommit överens om att använda ett av leden, till något som vi kallar lantbrukarledet. Detta led ska vara just praktiskt genomförbara behandling av grödan, där man räknar inte tidsaspekter osv. De senaste åren har detta led gett den högsta avkastningen.

Mycket att vinna

Genom att vara framsynt, planera rätt, kan man kringgå de svårigheter som man erfarenhetsmässigt vet kan komma. Som tillexempel försommartorkan.

-Framförallt handlar 6Tolv om att skaffa sig lite tur, säger Stefan. Alltså att man planerar så väl att när grödan väl sätts på prov, så är den lite mer förberedd. Så i god tid, få igång bestockningen på hösten, höstbekämpa grödan. Då kan man, när våren väl kommer, istället koncentrera sig på att gödsla i rätt tid. Det kan innebära hela skörden om man ser på väderleken i år. De som fick gödslat grödan innan regnet den 12 maj fick hyfsade skördar – trots att det var soptorrt därefter i 2 månader.

-Har man en gröda som har lite mer rotsystem och är lite mer pågödslad, kan den vara bättre rustad för en hårdare klimat. Och när väl regnet kommer, lyfter den sig förbi problemen.

Det viktiga med 6Tolv är ändå att engagemanget ökar. Man jämför sig, man tänker till en extra gång.

Små steg gör stor skillnad

-Vi jobbar med relativt små saker, små förändringar i beteendet, och det ger resultat, konstaterar Stefan. Det tror jag man många gånger kan hänvisa till att engagemanget ökar. Man gör det lilla extra, man anstränger sig lite mer, och försöker följa planen. Då har man gjort allt man kan. Och då blir det också roligare när det faktiskt ger resultat!

-Det tror jag alla som varit med tycker!

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: