Search
Close this search box.

.

.

Maximera effekten av gödning?

Det här vet alla: NPK-gödningens effekt påverkas av vilket pH-värde marken bär på. Men agerar vi på det? Det är den stora frågan. Ett år som i år, när priset på spannmål är over the top högt, kanske det är dags att verkligen fundera på hur man gör för att bäst resultat. Och att det hjälper att satsa, trots att även insatsvarornas priser är högre än någonsin. 

– Redan vid pH-6 tappar man hälften av effekten på den fosfor man placerat ut, berättar Mats Rydberg, Omya. 6,5 i pH är ett minimum att ha i jorden. Frågar du Holger Kirchmann, professor vid SLU, borde detta gamla riktvärde omvärderas och istället ligga på 7,2. Holger har gjort en utvärdering i sin forskning av 12 500 matjordsprover och dessa studier visar att vi måste tänka om, om vi ska kunna utnyttja skördepotentialen fullt ut.

Praktiska försök

Under hösten 2021 gjordes försök i Omya hos veteplantor i en hydroponisk odling vid pH 6,2 och pH 7,2. Målsättningen var att kunna verifera resultaten i praktiska försök, från Kirchmanns studier.

– Vi lät våra forskare jämföra plantornas tillväxt i två behållare med olika pH-värden. Därefter jämfördes rotmassa och bladmassa. Resultaten var mycket tydliga. I pH 7,2 hade plantorna 24 % mer rotmassa och 14 % mer bladmassa. I dessa försök är det bara pH:t som skilde sig åt, i övrigt var miljön den samma.

Vad innebär det då att kalka upp sin jord till 7,2? Enligt Mats Rydberg ser man till att skapa mer växttillgänglig näring i marken. Det innebär att den tillförda gödningen kommer växterna till godo, och inte binds i marken.

Analysera din mark rätt

– Det är viktigt att känna till att pH-värdet i marken inte är konstant utan varierar tämligen kraftigt över ett år, fortsätter Mats. Därför bör man tänka till för att kunna korrekt analysera markens pH-värde. Dessutom skall man komma ihåg att pH-värdet ser olika ut på olika platser i marken: pH-värdet är lägre i rotzonen, eftersom försurningen börjar på ytan.

– Det gäller alltså att fundera igenom en kalkstrategi som både sträcker sig på lång sikt med ögonen på en ökad bördighet, och en mer kortsiktig strategi, för att optimera årets skörd, konstaterar Mats.

Sträck dig efter de goda resultaten

Detta är alltså inte minst viktigt ett år som 2022. Med de priser vi har på mineralgödsel, är det högst väsentligt att se till att pH-värdet hjälper till att ta fram allt det växttillgängliga kvävet och fosforn som redan finns och som tillförs till marken. För att då kunna ta de riktigt höga skördarna är det inte tillräckligt med att förrådskalka någon gång då och då. För att din höstgröda ska få bästa möjliga förutsättningar, väljer man Omyas produkt, Calciprill 300 kg/ha. Då får man en finmald granulerad produkt som lätt går att sprida ut med din gödningsspridare och verkar i ytan där pH är som lägst. Då ger man sina fält möjligheten att utnyttja den skördepotential som finns.

– Med Calciprill får du en garanterat snabb pH-ökning och respons hos grödan, avslutar Mats. Det är en smidig produkt som ger kraftfull effekt på dina andra insatser, och skapar lönsamhet i din verksamhet.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: