Oljerättika

Uppdaterad 23-04-18

Akiro


Snabb initial utveckling ger en stark population, även under korta växtsäsonger och sena sådatum. Är mycket konkurrenskraftig mot ogräs. Ger värdefull organisk massa som binder näringsämnen, främjar humusbildningen och skyddar mot erosion. Lagrar näring under vintern vilket skyddar grundvattnet. Intensiv rotning förbättrar markens vatten- och luftbalans och aktiverar marklivet. Rekommenderad utsädesgiva 15-20 kg/ha. TKV 11-16

 

Comet
Nematodresistent


Toppeffektivitet mot betcystnematoder. Resistensklass 1, vilken har >90 % minskning av betcystnematoder i officilla tester. Stark initial utveckling med rikt bladverk ger en effektiv marktäckare. Ger en dämpning av ogräs som potentiellt skulle kunna användas som värd för nematoder. Medelsen blomning för en varaktig vegetativ växtperiod. Det djupa och fina rotsystemet hos Comet täcker hela markvolymen. Högt utbyte av organiskt material som är mycket viktigt på sandiga jordar. Rekommenderad utsädesmängd 15-20 kg/ha. TKV 14-18, vilket gör att den kan spridas längre.

 

Defender


Defender är multiresistent. Resistensklass II i förhållande till rotnematoder och resistens mot rotgallnematoder. Är inte värd för stamnematoder. Defender är den bästa sorten mot ringrost (TRV) i potatis. Rekommenderad utsädesmängd 15-30 kg/ha. TKV 11-16.