Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Nå de högre skördarna med fosfor

Ofta har vi störst fokus på kvävetilldelningen – och vi talar alltid om hur mycket kväve vi har gett våra grödor. Och även om alla vet att de andra näringsämnena också är viktiga, pratar vi inte lika mycket om dem. Så här säger vi: om inte dina plantor får tillgång till fosfor, når du inte de höga skördarna. Priset för fosfor är utsatt för stora prissvängningar, men just nu har vi riktigt låga fosforpriser. När priset har varit högt finns det en naturlig och förståelig tendens att spara på fosfortilldelningen i grödan. När läget nu är på andra hållet, bör man istället passa på och utnyttja de låga priserna för att tilldela rätt mängd fosfor. Att undergödsla med fosfor reducerar jordens fosforinnehåll, och därmed blir det mindre mängd tillgänglig fosfor för plantorna. Priset på fosfor är idag reducerat med 30 % jämfört med för 5 år sedan. Se därför till att tillföra rätt mängd fosfor till dina grödor.

P är viktigt

Fosfor är speciellt viktig för rottillväxt och bladmassan, och därför måste fosfor vara tillgängligt i den tidiga etableringsfasen. Fosfor flyttar inte på sig i jorden, därför måste det vara tillgänglig nära roten, så att plantan lätt kan ta upp det. I höstgrödan bör du tilldela fosfor redan i den första gödslingen på våren och i vårkorn skall fosfor helst spridas vid sådden, om det är möjligt. Rätt spridning minskar också risken för förlust. Fosforbrist medför också att grödan mognar senare och får en lägre skörd.

6 danska landsförsök som gjorts 2013 och 2014 bekräftar än en gång hur viktigt det är att tillföra fosfor men ochså kalium är viktigt. Alla parceller har fått gödsling vid sådd.

NPK-giva i vårkorn

6 försök 2013 och 2014 på JB 6-7 med Pt 1,4-3,4 och Kt 7,9-14,8

Andra faktorer som minskar tillgängligheten av fosfor är låg temperatur. Därför kan man med fördel tilldela lite fosfor i höst till höstraps och höstsäd på kalla lokaler. Jordens pH skall också vara rätt och tillgängligheten på fosfor är som störst vid ett pH-värde mellan 6 och 7.

Anpassa efter marken

Anpassa din fosforgödsling efter markens fosforinnehåll och vilka grödor du odlar. I vårkorn bortförs 3,2 g P/kg med kärnan och om halmen också bortförs från jorden förlorar man 0,9 g P/kg halm. Vid ett utbyte på 6 ton spannmål och 3 ton halm bortförs cirka 22 kg P från jorden. Denna mängd fosfor måste man som minimum tillföra marken i gödning för att inte utarma jorden.

Höstkorn: parcellen till vänster har på hösten fått 100 kg DAP vidd sådd. Foto från Danmark

Jag vill veta mer - kontakta mig!

[ninja_form id=10]

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: