Search
Close this search box.

.

.

Näsgård står starkt bland de svenska lantbrukarna

Med anledning av Datalogisk 20-årsjubileum på den svenska marknaden har vi pratat med en lantbrukare som varit med från början – och som kan sägas vara ett slags pionjär inom digital hantering av växtodlingsdata.

Få överblick istället för en massa papper

Håkan Nilsson äger och driver Heagårds Egendom AB tillsammans med sonen Philip Hedeng. Håkan är en tidig och trogen användare av Näsgård växtodlingsprogram.

– Jag var mest nyfiken i början, men ville också få bättre överblick istället för söka i en massa lösa papper, förklarar Håkan. Jag förstod snabbt att programmet är en stor hjälp vid växtföljds- och gödselplanering och ett bra sätt att få överblick över fältinsatserna. När kraven från myndigheter nu har ökat – t.ex. sprutjournaler – har programmet underlättat min tillvaro.

En av de största milstolparna i utvecklingen av Näsgård anser Håkan att själva mobillösningen är – som gör det möjligt att registrera direkt i fält.

– Mobillösningen minskar kontorstiden och det mesta går att lösa direkt i fält, menar Håkan. Sen har nya funktioner tillkommit i kartan som också är mycket användbara.

Näsgård gör skillnad

Håkan menar att de har fått stor hjälp av att använda Näsgård i det dagliga arbetet på gården. Det gäller överblick, planering, tidsbesparing, beslutstagning och inte minst dokumentation, där kraven ökat de sista 20 åren.

– Förutom själva arbetsbesparingen i hanteringen av administrationen, innebär dokumentationen att man kan gå tillbaka och förhoppningsvis undvika att göra om misstag, säger han.

Varför ändra ett vinnande koncept

Ända sedan 2000, då Näsgård fick Elmias Nyhetspris för en komplett programlösning, där möjligheten att planera, lösa och dokumentera insatser på driftsenheten, är Datalogisk fortfarande inne på samma spår. Alla nya funktioner och moduler, som är utvecklade sedan dess, finns i Näsgårds-programmet. Detta gör det i hög grad arbetet lättare för användaren. Management samlat på ett ställe, Näsgård Management.

Utveckling framöver

Det är viktigt att det finns konkurrens på marknaden, för att utveckling skall ske, det är ingen som tvivlar på det. Den stigande konkurrensen är självklart också något som Datalogisk har upplevt de senaste åren. Därför håller Datalogisk sig hela tiden orienterad om de senaste strömmarna i branschen och utveckling för lantbrukarnas bästa. Utöver support och att utveckla verktygen är Datalogisk idag även en kunskapsbank – en som levererar ny kunskap och teknologi till kunderna. Den kunskapen uppnås via kontakt och samarbete i forskningsprojekt, med myndigheter, universitet och övriga verksamheter.

Att Datalogisk har fokus på att skapa åtkomst till data som inte nödvändigtvis ligger i Näsgårds-programmet, är en del av ett utvecklat affärsområde, där avtal ingås om samarbete med andra verksamheter för att skapa effektiva dataflöde för användaren. Med detta i minne, menar Niels, att Datalogisk är bra rustat för framtiden och framtidens lantbrukare.

Fakta

Heagårds Lantbruks AB

Ägare: Håkan Nilsson och Filip Hedeng

Verksamhet: Växtodling och lokaluthyrning

Areal:
250 ha åker, allt direktsås

Grödor: Höstvete, vårvete, gräsfrö, höstraps, vårkorn,
bönor och slåttervall

Näsgårdprogram:
Näsgård Mark, Näsgård Karta, MOBILE, Skördekartering, Lagermodul, Maskininvestering
och GPS-Observationer

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: