Search
Close this search box.

.

.

Nya möjligheter för ogräsbekämpning i höstsäd

Mateno Duo är en ny herbicid från Bayer som ska användas i stråsäd på hösten tillsammans med (Boxer) prosulfokarb. Mateno Duo är brett verkande på både ört och gräsogräs och är både jord- och bladverkande. Den aktiva substansen är diflufenikan som vi känner till sedan tidigare, och en helt ny aktiv substans i stråsäd: aklonifen, som vi känner från Fenix, som används mest i specialgrödor. Maxdosen är 0,35 l/ha och är också den dos som bör användas. Lägre dos ger för dålig effekt.

Mateno Duo har effektiv örtogräseffekt på baldersbrå, blåklint, spillraps, vallmo, plister, veronika, viol, korsört, näva, snärjmåra, våtarv mfl. Mateno Duo är också en viktig del av strategin mot gräsogräs som vitgröe, åkerven, rajgräs, renkavle och råttsvingel.

I Danmark har Mateno Duo prövats i försök sedan 2016 och har använts i praktisk odling sedan 2019 med goda resultat – här är dock maximumdos i höstvete 0,7 l/ha.

I schemat härunder ser vi att den nya lösningen med Mateno Duo+Boxer klarar blåklint, korsört, näva, spillraps och vallmo särskilt bra i jämförelse med den traditionella lösningen med Boxer+Legacy. Mateno Duo´s goda effekt på dessa arter minimerar risken för resistensutveckling. På gräsogräs är de två lösningarna lika bra, men har man problem med gräsogräs bör doseringen på Boxer öka till 2-3 l/ha tillsammans med 0,35 l/ha Mateno Duo.

Användning

Den mest optimala behandlingstidpunkten är när jorden har satt sig och sprutspåren är synliga, DC 9 – 11 (Råg bör först behandlas efter DC 10). Vid sen sådd kan behandling ske när jorden satt sig. I höstvete och rågvete körs Mateno Duo ensamt eller i blandning med prosulfokarb produkt. I höstkorn och råg ska Mateno Duo inte blandas med en prosulfokarb-produkt. I dessa grödor körs först Boxer på svart jord och följs upp med Mateno Duo 10-14 dagar senare i DC 10-11.

Mateno Duo lägger sig som en film på jordytan och en jämn film är en viktig nyckel till bra effekt. Det bör därför inte göras någon form av vältning efter sprutningen för det kommer att förstöra filmen. På lättare jordar med god täckning får vi bra effekt i jämförelse med lerjord med mycket jordknutor, där man kan förvänta minskad effekt.

Höstbekämpning av ogräs på hösten är ett måste och en extra insats
är nödvändig särskilt om man har problem med gräsogräs.

 Mateno Duo 
GrödaHerbicid, höstbehandling 
SegmentHöstsådd gröda (stråsäd) 
Aktiv substansDiflufenikan 100 g/l carotenoid; HRAC klasse F1. Aklonifen 500 g/l Inhibition of carotenoid biosynthesis; HRAC klasse F3 
Dos0,35 l/ha 
FormuleringSC – suspension concentrate 
RegnfasthetBladeffekt efter 4-6 timer, jordeffekt förbättras vid lätt regn 
AdditivEj behov 
MålÖrtegräs och gräsogräs 
StadieDC 00-13 

Varför behandling i stråsäd på hösten?

  • Säkra att örtogräs och gräsogräs inte konkurrerar med grödan.
  • Bättre utveckling av grödan = bättre övervintring – bättre utbyte.
  • Behandling på våren kräver högre dos.
  • Boxer (Prosulfocarb) och Mateno Duo på hösten är viktigt för att undgå resistens.
  • Gräsogräs är svårt att bekämpa på våren, eftersom de har blivit för stora.
  • Tidig bekämpning av spillraps är ett verktyg i kampen mot klumprotsjuka och här är Mateno Duo det enda effektiva medel som kan användas på hösten.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: