Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Ogräs i vårgröda – Fokus i fält

Ogräs I vårgröda ska du ha mest fokus på tvåhjärtbladiga ogräs med stor konkurrenskraft som bl.a. snärjmåra, dån, baldersbrå och pilört. De är viktiga att bekämpa men normalt också lätta att bekämpa. Där det förekommer åkerviol och veronika kan du i vårsäd ibland 0,05-0,1 l DFF – dock bara i vårkorn och vårvete. Du bör normalt vänta med ogräsbekämpning till att groning av dån och åkerbinda är avslutad och de största ogräset har fyra hjärtblad.

Där det förekommer rotogräs som tistel, åkerfräken och gråbo bör du vänta med ogräsbekämpningen tills även rotogräset har grott. För att säkra dig att tistlarna bekämpas bäst så skall de vara långt komna och de största skall vara 10 cm höga vid spruttillfället.

Om du har mer flyghavre än du kan kontrollera det med att plocka, skall du göra en kemisk bekämpning i vårkorn och vårvete. Havre tål inte flyghavremedel.

 Svenska Foder rekommenderar följande strategier i de enskilda vårsädarterna:

 Vårsäd: örtogräs, bred effekt

  • DC 14-23                5,0-7,5 gr. Nuance WG + 0,1-0,2 l Starane 333 HL + 0,1 l Herbinass (GoldPack)

 Eller

  • DC 13-29                 0,5 l Zypar (inte i havre)

Eller

  • DC 21-31              2,0-2,5 l Ariane S

Gräsogräs

  • DC 13-30                0,8-1,0 l Event Super + 0,5 l SF SuperOlja (Renkavle och flyghavre) (inte i havre)

Eller

  • DC 22-39               0,8-1,2 l/ha Axial 50 EC (Renkavle och flyghavre) (inte i havre)

 Vårvete: gräsogräs och bred effekt örtegräs

  • DC 13-30                Attribut Twin plus (1 pack = 10 ha)             

 Åkertistel, åkerfräken och gråbo m.m. bekämpas med 1,0 l MCPA eller 2,0-2,5 l Ariane S efter DC 23.

Åkerböner och Ärter:

I Åkerböner och Ärter är Corum från BASF godkänt för säsong 2021. Corum innehåller 2 aktiva substanser och har både jordeffekt och bladeffekt. Corum används efter uppkomst från DC12 och har en god effekt på de mest allmänna ogräsarterna.

Svenska Foder rekommenderar:

Enkelbehandling:               1,0-1,25 l/ha Corum + 1,0-1,25 l/ha Dash

Eller

Delad behandling:              2 x 0,5-0,625 l/ha Corum + 0,5-0,625 l/ha Dash med 2-3 veckors mellanrum.

Delad behandling kan vara en fördel om dån, åkerbinda jordrök, näva och snäjmåra är problemogräs.  0,9 l/ha Fenix kan fortsatt användas före uppkomst vid ett stort ogrästryck.

Sockerbetor före uppkomst:

Verksamma ämnen desmedifam är inte längre tillåtna att använda, därför kan de kanske vara relevant att använda Centium före uppkomst. Centium har genom många år visat sig vara ett bra preparat för ogräsbekämpning i sockerbetor. Centium har god effekt på bl.a. snärjmåra, våtarv, vildpersilja, lomme och nattskatta.

Svenska Foder rekommenderar:

T0 före uppkomst:             0,06-0,12 l/ha Centium (lägre dos lätt jord)

Undvik att spruta precis innan kraftiga regn. Kallt väder vid groningen ger bleka blad efter en Centiumbehandling. Undvik överlappning på vändtegen vid sprutning eftersom dubbeldos kan sätta betornas tillväxt på paus.

Efter uppkomst:

T1                                       1,0 l Goltix + 0,7 l Betasana SC + 0,14 l Tramat

T2 (2 örtblad)                     1,0 l Goltix + 0,7 l Betasana SC + 0,14 l Tramat + (0,05 l Centium)*

* Tillsätt Centium för Åkerbinda och trampört. Är dån, näva, baldersbrå och/eller raps problemogräs tillsätt 10 g Safari T3 1,0 l Goltix + 0,7 l Betasana SC + 0,14 l Tramat + (0,05 -0,075 l Centium) Tillsätt Centium för åkerbinda och trampört Är dån, näva, baldersbrå och/eller raps problemogräs tillsätt 15 g Safari

T4 (vid behov)                   Snärjmåra 30 g Safari Snärjmåran en krans

Tillväxtreglering i höstsäd

Tillväxtreglerad grödaFör tillväxtreglering används 0,2-0,3 l Moddevo i DC 25-32 i all stråsäd. I korn följer man upp med 0,2 l Cerone i DC 39-49 mot axbrytning.

I höstråg tillsätter man 1,0 l Stabilan 750 SL till Moddevo i DC 25-32 och uppföljning i DC 35-39 är 0,2 l Cerone.

I höstvete följer man upp med 0,2 l Sonis + 0,4 l Cerone i DC 35-39.

Kom ihåg att kvarnvete och andra livsmedelsgrödor inte får tillväxtregleras – förutom maltkorn.

Tillväxtregleringsprodukter har olika optimala temperaturer där de verkar bäst – det är viktigt att vara uppmärksam på detta när man sprutar, så att man får bästa effekt. Till exempel vill vi gärna använda Stabilan 750 SL tidigt i höstråg, men för att produkten ska verka optimal bör temperaturen vara 15-20 oC. Dock är produkterna verksamma från 10o C. Cerone, Sonis verkar från 10 oC och Moddevo verkar från 8 oC.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: