Search
Close this search box.

.

.

Prioritera att gödsla med fosfor

Vi har fortsatt höga priser på gödning och det kan landa i att man överväger att spara på gödningen. Såväl i kvävemängd, men kanske också när det gäller fosfor och kalium, eftersom det finns tillgång i marken som man kan ta av. Men vi rekommenderar inte att du helt utesluter att gödsla med fosfor och kalium. Och särskilt inte fosfor. Låg fosfortillgång begränsar bestockning, försenar grödans utveckling och sänker kväveeffektivitet.

Tidpunkten vid fosfortilldelningen har undersökts i vårvete i ett fältförsök utfört av Köpenhamns Universitet i Danmark.

Effekten av tidpunkten för tilldelning av fosfor. DES=dagar efter sådd. Man har tilldelat 30 kg fosfor i alla behandlingar utom i kontrollen (0 P). Utbytet och antal axbärande sidoskott blev signifikant reducerat vid för sen fosfortilldelning.

Försöket visar tydligt det viktiga i att fosfor ska vara tillgängligt för plantan vid en tidig tidpunkt för att ge en god bestockning och rotutveckling. Senare tilldelning av fosfor kan inte återupprätta en eventuell fosforbrist på en tidigare tillväxtpunkt.

Tidig fosfortilldelning är inte bara viktig i vårkorn men också i t.ex. majs och potatis.Fosfor är ganska orörligt i jorden och förflyttar sig inte mer än cirka 0,1 mm/dag. Därför är det viktigt att den tilldelade fosforn är lättillgänglig för grödan.

Kombisådd är ganska effektiv där gödningen placeras i jorden nära fröet. Detta säkrar att fröet snabbt och enklare kan få tag i gödningen också under kalla och torra förhållanden. Lättillgänglig gödning ger en god rotutveckling som gör att plantan bättre kan hitta näring och vatten. Det är tydligt att det är de första kilona fosfor som ger störst effekt och även en mindre mängd fosfor som är tillgänglig för fröet hjälper plantans utveckling. Försök har visat att 12 kilo fosfor med kombisådd kan ge en skördeökning på 900 kg vårkorn, jämfört med en parcell som bara har fått NS-gödning.

Vid en skördenivå på 6 ton maltkorn och 3 ton halm, plockas sammanlagt bort cirka 22 kg fosfor och 52 kg kalium från fältet. Har du fält i P-AL-klass I, II och III bör du prioritera fosforgiva och använda t.ex. YaraMila 24-4-5 eller YaraMila 22-6-6. Bortför du halmen från fälten skall du prioritera kaliumgiva och använda YaraMila 21-3-10 på fält med K-AL-klass I, II och III. På fält med P-AL-klass IV och V kan användas t.ex. Balans 26-3-4. Så mycket som möjligt av gödslingen bör ges innan eller i samband med sådd.

Kväve i NPK-gödningen innehåller 50% nitrat och 50% ammoniumkväve och vid kombisådd av denna typ av gödning utnyttjas också den försurande effekten som finns i ammonium som lättare tar upp mangan och därmed kan fördröja en eventuell manganbrist.

Även om gödning nu kommer till ett högt pris bör man inte glömma att använda optimal mängd och optimera användningen. För lite gödning kostar utbytte och kavlitet och det kan betyda mycket pengar att tappa, när vi fortfarande har höga priser på skörd 2023.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: