Search
Close this search box.

.

.

Rapsen, ogräs i majs före uppkomst och ogräsbekämpning i vall – Fokus i fält vecka 20

Aktuellt i höstraps

Vid svampbekämpning under blomning är målet bomullsmögel, svartfläcksjuka och gråmögel. Vi rekommenderar som utgångspunkt en sprutning i raps i full blom i stadie 65 med:

 • 0,7-1,0 l Propulse SE 250 pr. ha

För att få god effekt på speciellt bomullsmögel är det avgörande att sprutning kommer i rätt tid:

 • Precis före de tappar de första kronbladen
 • När 50-60 % av blommorna i huvudskottet är öppna
 • Då marken ännu inte är HELT gul att se på

Normalt blommar rapsen i fyra veckor och effekten av en svampsprutning håller i cirka två veckor. Om du vill undgå risken för att komma för sent med en behandling kan du köra en delad behandling med Propulse i DC 61 följt av 0,5 l Pictor Active som uppföljning i DC 65. Notera dock att det tidigare bara är i få försök som man uppnår ett högre nettomerutbyte genom att utföra två behandlingar under blomning än efter en.

Risken för angrepp av bomullsmögel är kraftigt förhöjt om du tidigare har haft bomullsmögel under en lång och våt blomningsperiod. Den bästa behandlingstiden för att hindre angrepp av bomullsmögel är i full blom, dvs. När 50-60 % av blommorna på huvudskottet är öppna.

Svartfläcksjuka trivs bäst vid höga temperaturen och fuktigt väder. Den bästa tidpunkten för bekämpning av svartfläcksjuka är vid avblomningen.

Gråmögel trivs också i fuktigt väder. Gråmögel är en svaghetsparasit som gärna angriper försvagade plantor. Gråmögel bekämpas normalt på ett bra sätt vid sprutning i full blom.

Kom ihåg att se efter skadedjur i rapsen

Blygrå rapsvivel och skidgallmygga kommer framförallt i slutet av blomningen. Vid mycket kraftiga angrepp kan det finnas behov av upprepad behandling. Undvik bekämpa vid full blom  för att skona nyttoinsekterna. Bekämpningströskel är 1-2 blygrå rapsvivlar per planta.

Bekämpningsbehov
Den direkta betydelsen av blygrå rapsvivel är liten. Dess betydelse ligger i att den möjliggör angrepp av skidgallmygga. Myggan utnyttjar vivelns näringsgnag på skidorna för sin äggläggning. Angreppen är oftast större i fältkanter och vid mindre angrepp av vivlar kan en kantbehandling vara tillräcklig. Vid stor förekomst av vivlar kan flera behandlingar i områden med starka angrepp av skidgallmygga bli aktuella.

Svenska Foder rekommenderar:

 Blygrå rapsvivel, skidgallmygga, fyrtandad rapsvivel:
0,2 kg Mospilan SG Senast DC 80, Ej bifarlig, Karensdygn 28

OBS! Rengör sprutan grundligt innan du kör i rapsen. Små rester av ogräsmedel från behandlingen i höstsäd kan få allvarliga konsekvenser för rapsen. Läs en extra gång på dunken och försäkra dig om att det är den riktiga produkten som hamnar i sprutan.

Ogräsbekämpning i majs före uppkomst

Då det ofta går lång tid från att majsen är sådd till att den kommer upp är det möjligt att använda Glyphomax 480 innan uppkomst. Kontrollera de varmaste platserna på dina fält för att vara säker på att majsen inte är på gång att tränga fram. Före uppkomst: bekämpning av snabbt växande ogräs som tillexempel vitgröe rekommenderar Svenska Foder:

 • 1,0 l Glyphomax HL + 0,1- 0,3 l NovaBalance.

Sprutning med Glyphomax 480 kräver 4-6 timmars torrt väder.

Hur slipper man fågelskador i majs?

Om du har problem med svartfågel är Korit det mest effektiva betningsmedlet. Alla Limagrain-sorter kan man få med Korit. Har du utsäde som är betat med Korit ska du vara uppmärksam på att medlet är luktlöst och mycket farligt att inandas. Före hanteringen av utsädet bör du därför läsa om de försiktighetsåtgärder du måste vidta.

 • Undvik all onödig kontakt med Korit
 • Betat frö förvaras otillgängligt för barn och husdjur
 • Öppna säckar med betat frö får aldrig förvaras i traktorns hytt
 • Använd munskydd som kan fånga upp aerosoler
 • Bär skyddshandskar/skyddskläder
 • Samla upp spillt frö

Vad mer kan du göra?

2021 visade två danska försök att djup sådd på 10 cm kombinerat med en vältning för att plana ut såraden hade en god effekt på uppkomsten av majs. Utöver den djupa sådden och vältningen, skickar vi med följande goda råd:

 • Undvik spill av majsfrö ovan jord
 • Utfodra fåglarna någon annanstans borta från majsodlingen
 • Avled uppmärksamheten genom att sprida flytgödning på mark nära intill
 • Se till att skapa oro vid fälten tills majsen är cirka 10 cm hög med t.ex. fågelskrämmor, gaskanoner och andra kraftiga ljudkällor.

Ogräsbekämpning i vall med eller utan klöver/lusern

Oavsett om vallen skall användas till bete, slåtter, ensilage eller hö, så är det viktigt med en effektiv ogräsbekämpning för att uppnå en hög kvalitet.

I förstaårsvallen med klöver och/eller lusern finns det inte många medel för ogräsbekämpning.

Slåttervall med klöver/lusern
1,15 l Basagran SG

De optimala väderbetingelserna är en god tillväxt i grödan, hög ljusintensitet (morgonsprutning) och temperatur på minimum 15 oC.

Slåttervall utan klöver
1,5-1,8 l Starane XL pr ha.

Starane XL används vid temperatur på över 12 oC och hög luftfuktighet. Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.

Tistel i betesvall
2,5 l Ariane S per hektar

Utöver tistlar finns även effektiv bekämpning av en lång rad av örtogräsarterna. Ariane S bör användas vid hög temperatur och luftfuktighet.

Du kan alltid hitta alla Svenska Foders rekommendationer HÄR

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: