Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Sprid riskerna med OptiVall

Optivall – Optimerar din vallfröblandning

OptiVall står för starka vallfröblandingar med hög kvalitet och ett väl provat sortmaterial, som prövats just i Sverige, efter våra förutsättningar. Detta är en viktig parameter när man väljer vallfröblandning. Optivall spetsar sina egenskaper, har en bred genetisk sortvariation och ett sortiment som passar från norr till söder.

Scandinavian Seed ser till att ständigt söka nya grässorter för att höja kvalitet, hålla goda näringsvärden och ge dig som växtodlare en hög avkastning. Det gör att man ständigt ser över blandningarnas egenskaper och ser till att ha god vinterhärdighet och torktålighet i blandningarna. Stabilitet är det som kännetecknar våra blandningar och det är det du eftersträvar för att uppnå dina resultat i produktionen.

Så långt som möjligt tar vi också in två av samma art i blandningarna, för dels komplettera varandra, men också som en ren försäkring. För att bibehålla jämnhet i vallskörden. Vill du veta mer, kontakt din säljare så kommer vi fram till vad du ska välja för blandning.

Att tänka på vid val av vallblandning

Utgå från gårdens egna förutsättningar och egna erfarenheter.  Välj ”rätt” arter för att uppnå efterfrågade egenskaper.

För djupare analys kan spindeldiagrammen vara till hjälp för att förstå ingående arters egenskaper i en vallfröblandning. Frågor du bör ställa dig är:

  • Vilket ändamål grovfodret har på din gård?
  • Vilka djur skall äta fodret och vad kräver de för näringskvalitet?
  • Har du stallgödsel eller handelsgödsel?
  • Hur lägger du upp din gödselstrategi?
  • Hur ofta vill du rotera vallen och hur många skördar vill du ta?

Var ärlig mot dig själv och fundera över vilken förutsättning din mark har och vilken kapacitet din maskinpark har.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: