Search
Close this search box.

.

.

Svampbehandling, Skadedjur, Strå- och Axbrytning – Fokus i fält

Sista svampbehandlingen i stråsäd

Höstvete är nu vanligen i DC 55-69, då axet är halvt påväg mot den avslutande blomningen. Hittills har det varit relativt lätt att kontrollera svampsjukdomarna. Rost har varit det största problemet i mottagliga sorter. Rost sprider sig fortsatt och kom ihåg att en svampbehandling mot gulrost bara håller 14 dagar, och därför bör arealer som tidigare varit angripna hållas under noggrann observation. Svartpricksjuka har varit något mer utbrett i år i förhållande till 202 och vi ser kraftiga angrepp på de nedersta bladen och förväntar att det kommer att fortsätta upp till de översta bladen. De kraftiga angreppen tillsammans med vetets utveckling gör att den sista delen av axskyddet T3 bör göras nu, om det inte redan är gjort.

Svenska Foder rekommenderar:

  • 0,75 l Ascra Xpro eller
  • 0,75 l Revytrex

Kom ihåg att använda samma aktiva substans högst 2 gånger och SDHI-medlet 1 gång per växtsäsong pga av risk för resistens. Har du tidigare kört med Revytrex eller Ascra Xpro kan man använda 0,4-0,5 l Folicur Xpert per ha. Är rost ett problem kan man använda 0,25-0,3 l Comet Pro.

T3-sprutningen är normalt den sista svampsprutningen i höstveten, men fram till DC 69 skall man fortsatt hålla ögonen på gulrost och brunrost. Gulrost bekämpas vid förekomst , medan brunrost bekämpas vid 25 % angripna plantor.

Höstkorn är ny vanligen i DC 69-73, vilket är från avslutad blomning till begynnande kärnfyllning. Svampbekämpning är inte aktuellt längre.

Höstråg är på många platser i DC 65-71, vilket är från halvvägs blomning till begynnande kärnfyllning. Rågmarkerna är fortfarande mycket sunda, men man ska ändå hålla ett ständigt öga på brunrost, som bör bekämpas vid 10% angripna plantor. Bekämpas med antingen Orius 200 EW eller Folicur Expert.

Rågvete är också i DC 65-71. Man ska nu bara hålla koll på gulrost, där en svampbehandling bara förväntas hålla i cirka 14 dagar. Bekämpas antingen med Orius 200 EW eller Folicur Expert.

Behandlingsfrist:

Ascra Xpro                                  DC 61

Revytrex                                      DC 69

Folicur Xpert                              DC 69

Folicur Xpert                              DC 69

Orius 200 EW                             DC 69

Comet Pro                                  DC 69

 

Håll ett öga på skadedjur i stråsäden

Sädesbladbaggens larv Sädesbladbaggens larv

Sädesbladbaggens larv uppträder i vårsäden och kan under loppet av en kort tid uppföröka sig till ett stort antal. Den vägledande bekämpningströskeln är 0,5-1 larv per strå.

Vetemygga

I vete kan det vara aktuellt att bekämpa den vetemygga från begynnande axgång till begynnande blomning. Inflygningen är störst i perioder med varmt, stilla väder (grillväder).

Bekämpning utförs under perioden från begynnande axgång till begynnande blomning.

Bladlus

Det varma vädret har också främjat förekomsten av bladlus och det kan nu finnas löss i stråsädd. Oavsett kornart, så bör bladlus bekämpas vid 40 % angripna strån. Om det ändå skall köras med till exempel ett svampmedel, är skadetröskeln 25 % angripna strån.

Det finns flera lösningar på bekämpningar av bladlus, Sädesbladbaggen och vetemygga:

  • 0,2 l Mavrik 2F pr ha. eller
  • 0,05 l Nexide CS pr ha

 

Undvik strå- och axbrytning i vårkorn

Följande förhållande ökar risken för strå- och axbrytning i vårkorn

  • Sorter med stor tendens för brytning av ax eller strå
  • Tunt plantbestånd eller korninsådd vall
  • Försenad skörd på grund av mognad
  • Regn och blåst efter mognad

När du har en eller flera av dessa riskfaktorer uppfyllda bör du förebygga mot stråbrytning och ax genom att behandla med:

  • 0,2-0,3 l Cerone per hektar stax innan stadie 37-49

Den bästa effekten mot axbrytning får man vid behandling nära stadie 49.

OBS! Var uppmärksam på att man enligt etiketten skall vara försiktig med användningen av Cerone, när temperaturen överstiger 24 oC. Detta gäller naturligtvis särskilt om avgrödan visar tecken på stress.

Den största doseringen rekommenderas i de fält som du förväntar dig skörda sist, medan det är mindre behov på fält som kan skördas tidigt.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: