Search
Close this search box.

.

.

Svampbekämpning i höstsäd och höstraps – Fokus i fält v 17

Ta hand om tillväxten på bästa sätt genom att göra rätt svampinsatser i rätt tid i både höstsäden och rapsen. Här finns mycket pengar att hämta! 

Tidig svampbekämpning i höstsäd

Det är bra tillväxt i grödorna nu, och värmen börjar också att komma och förväntning är att grödorna kommer att växa snabbt de kommande veckorna. På många platser är vetet nu i DC 30 och höstkorn i DC 30-32. Den svampsprutning som görs under de kommande veckorna är den viktigaste för att kunna kontrollera svartpricksjuka och säkra utbytet i höstvete. Medel, timing och dosering är därför mycket viktigt. Svartpricksjuka sprids med fukt och regn. Du bör hålla ett öga på tidiga angrepp av rost och mjöldagg i de mottagliga höstsorterna. Huvudrekommendationen i T1-sprutningen är att använda Folicur Xpert som både har god effekt på rost, mjöldagg och sköldfläcksjuka i höstkorn. Alternativ kan användas Comet Pro som har god effekt på rost, men finns det också mjöldagg får man tillsätta ett mjöldaggmedel t.ex. Flexity. Vid kraftiga angrepp används Talius som blandningspartner. Svenska Foder rekommenderar i höstsäd: 0,5 l Folicur Xpert (rost och sköldfläcksjuka) + 0,15 l Talius (vid mycket mjöldagg)      DTR i fält med förfrukt vete och mycket skörderester Stora angrepp av vetets bladfläcksjuka förekommer främst i fält med vete som förfrukt och mycket  skörderester på markytan. Regnig väderlek, speciellt i kombination med värme, gynnar sjukdomen. Bekämpningströskel Riktvärde för bekämpning DC 31-32: mer än 75 % angripna plantor. Vid tidiga angrepp, användes:
  • 0,35 l Poleposition (Proline) pr. ha
eller 0,2 l i kombination med 0,4-0,5 l Folicur Xpert för bredd och resistenshänsyn. Tillväxtreglering i höstsäd För tillväxtreglering används 0,2-0,3 l Moddevo i DC 25-32 i all stråsäd. I korn följer man upp med 0,2 l Cerone i DC 39-49 mot axbrytning. I höstråg tillsätter man 1,0 l Stabilan 750 SL till Moddevo i DC 25-32 och uppföljning i DC 35-39 är 0,2 l Cerone. I höstvete följer man upp med 0,2 l Sonis + 0,4 l Cerone i DC 35-39. Kom ihåg att kvarnvete och andra livsmedelsgrödor inte får tillväxtregleras – förutom maltkorn. Tillväxtregleringsprodukter har olika optimala temperaturer där de verkar bäst – det är viktigt att vara uppmärksam på detta när man sprutar, så att man får bästa effekt. Till exempel vill vi gärna använda Stabilan 750 SL tidigt i höstråg, men för att produkten ska verka optimal bör temperaturen vara 15-20 oC. Dock är produkterna verksamma från 10o C. Cerone, Sonis verkar från 10 oC och Moddevo verkar från 8 oC. Viktigt med god tillväxt vid spruttillfället för bra effekt av tillväxtregleringsprodukter. Det är bra att kombinera tidig svampbekämpning, tillväxtreglering och mikronäringsämne i en sprutning nu. Se växtodlingsbrev vecka 12

Svampbekämpning i höstraps

Vid svampbekämpning under blomning är målet bomullsmögel, svartfläcksjuka och gråmögel. Vi rekommenderar som utgångspunkt en sprutning i raps i full blom i stadie 65 med:
  • 0,7-1,0 l Propulse SE 250 pr. ha
För att få god effekt på speciellt bomullsmögel är det avgörande att sprutning kommer i rätt tid:
  • Precis före de tappar de första kronbladen
  • När 50-60 % av blommorna i huvudskottet är öppna
  • Då marken ännu inte är HELT gul att se på
Normalt blommar rapsen i fyra veckor och effekten av en svampsprutning håller i cirka två veckor. Om du vill undgå risken för att komma för sent med en behandling kan du köra en delad behandling med
  • 0,5 l Pictor Active pr. ha
Då körs Propulse i första körningen DC 61 med Pictor Active som uppföljning i DC 65. Notera dock att det tidigare bara är i få försök som man uppnår ett högre nettomerutbyte genom att utföra två behandlingar under blomning än efter en. Priset på raps gör dock att det absolut skall övervägas i år. Risken för angrepp av bomullsmögel är kraftigt förhöjt om du tidigare har haft bomullsmögel under en lång och våt blomningsperiod. Den bästa behandlingstiden för att hindre angrepp av bomullsmögel är i full blom, dvs. När 50-60 % av blommorna på huvudskottet är öppna. Svartfläcksjuka trivs bäst vid höga temperaturen och fuktigt väder. Den bästa tidpunkten för bekämpning av svartfläcksjuka är vid avblomningen. Gråmögel trivs också i fuktigt väder. Gråmögel är en svaghetsparasit som gärna angriper försvagade plantor. Gråmögel bekämpas normalt på ett bra sätt vid sprutning i full blom. Kom ihåg att se efter skadedjur i rapsen, se Svenska Foders rekommendationer HÄR OBS! Rengör sprutan grundligt innan du kör i rapsen. Små rester av ogräsmedel från behandlingen i höstsäd kan få allvarliga konsekvenser för rapsen. Läs en extra gång på dunken och försäkra dig om att det är den riktiga produkten som hamnar i sprutan.
Rapsfält sprutat med fel produkt – bilden är tagen i Danmark
 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: