Search
Close this search box.

.

.

Svampbekämpning i höstsäd och ogräs i majs – Fokus i Fält

Svampbekämpning i höstsäd

Det har kommit regn och värmen börjar också att komma nu och vi förväntar att grödorna kommer att växa snabbt de kommande veckorna. På många platser är vetet nu i DC 32-33 och höstkorn i DC 37-39.

Den svampsprutning som görs under de kommande veckorna är den viktigaste för att kunna kontrollera svartpricksjuka och säkra utbytet i höstvete. Medel, timing och dosering är därför mycket viktigt. Svartpricksjuka sprids med fukt och regn.

 Svartpricksjuka i höstvete

Du bör hålla ett öga på tidiga angrepp av rost och mjöldagg i de mottagliga höstsorterna. Huvudrekommendationen i T1-sprutningen är att använda Folicur Xpert som både har god effekt på rost, mjöldagg och sköldfläcksjuka i höstkorn. Alternativ kan användas Comet Pro som har god effekt på rost, men finns det också mjöldagg får man tillsätta ett mjöldaggmedel som t.ex. Forbel eller Flexity. Vid kraftiga angrepp används Talius som blandningspartner.

Svenska Foder rekommenderar i höstsäd:

0,4 l Folicur Xpert (rost och sköldfläcksjuka)

+ 0,15 l Talius (vid mycket mjöldagg)     

DTR i fält med förfrukt vete och mycket skörderester

Stora angrepp av vetets bladfläcksjuka förekommer främst i fält med vete som förfrukt och mycket  skörderester på markytan. Regnig väderlek, speciellt i kombination med värme, gynnar sjukdomen. Bekämpningströskel Riktvärde för bekämpning DC 31-32: mer än 75 % angripna plantor. Vid tidiga angrepp, anvendes 0,4 l Proline pr. ha

Det är bra att kombinera tidig svampbekämpning, tillväxtreglering och mikronäringsämne i en sprutning nu.

Se våra rekommendationer vad gäller tillväxtreglering i Fokus i Fält v 15 2021       

I Sydsverige eller i områden med större bekämpningsbehov mot svartpricksjuka gäller riktvärdet minst 4 regndagar (> 1mm) räknat från DC 32. Bekämpningen håller cirka 10 dagar alternativt efter dos. Det viktigaste är att anpassa bekämpningstidpunkt och dos efter smittotryck. Viss skillnad i sorternas mottaglighet finns och behöver också vägas in.

Svenska Foder rekommenderar i höstvete och rågvete:

DC 37-39     0,75 l Ascra Xpro eller 0,75 l Revytrex pr. ha

DC 51-59     0,5 l Folicur Xpert

Höstkornet är nu i stadie 37-39 och därmed kan den avslutande svampbehandlingen snart utföras.  Kornrost är fortsatt den dominerande svampsjukdomen på de flesta platser, medan sköldfläcksjuka, mjöldagg och bladfläcksjuka kan finnas i mindre utbredd grad i obehandlade områden i fälten.

Svenska Foder rekommenderar i höstkorn

DC 37-49         0,4-0,5 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro pr. ha

Höstrågen är behandling oftast när borsten bliver synliga, innan axgång nu i DC 45-49. Den kommande perioden bör man hålla ett öga på angrepp av brunrost, som trivs bäst under varma förhållanden. Bekämpning rekommenderas om det kan finnas rostpustler på 10 procent av plantorna.

I Höstkorn har vi möjlighet att använda 0,2 l Cerone pr. ha mot axbrytning.

Svenska Foder rekommenderar i höstråg

DC 37-49         0,4-0,5 l Ascra Xpro + 0,3 l Comet Pro pr. ha.

Svampbekämpning i höstraps

Vid svampbekämpning under blomning är målet bomullsmögel, svartfläcksjuka och gråmögel. Vi rekommenderar som utgångspunkt en sprutning i raps i full blom i stadie 65 med:

  • 0,7-0,8 l Propulse SE 250 pr. ha

För att få god effekt på speciellt bomullsmögel är det avgörande att sprutning kommer i rätt tid:

  • Precis före de tappar de första kronbladen
  • När 50-60 % av blommorna i huvudskottet är öppna
  • Då marken ännu inte är HELT gul att se på

Normalt blommar rapsen i fyra veckor och effekten av en svampsprutning håller i cirka två veckor. Om du vill undgå risken för att komma för sent med en behandling kan du köra en delad behandling med annat preparat, och därmed skydda rapsen mot smitta under hela blomningsperioden. Notera dock att det är bara i få försök som man uppnår ett högre nettomerutbyte genom att utföra två behandlingar under blomning än efter en.

Risken för angrepp av bomullsmögel är kraftigt förhöjt om du tidigare har haft bomullsmögel under en lång och våt blomningsperiod. Den bästa behandlingstiden för att hindre angrepp av bomullsmögel är i full blom, dvs. När 50-60 % av blommorna på huvudskottet är öppna.

Svartfläcksjuka trivs bäst vid höga temperaturen och fuktigt väder. Den bästa tidpunkten för bekämpning av svartfläcksjuka är vid avblomningen.

Gråmögel trivs också i fuktigt väder. Gråmögel är en svaghetsparasit som gärna angriper försvagade plantor. Gråmögel bekämpas normalt på ett bra sätt vid sprutning i full blom.

Lägg eventuellt med 0,5-.0,1 l Profi Bor 150 per ha i din svampbehandling.

Ett annat diskuterat ämne är kvävegiva vid svampbehandling. Det är inte något Svenska Foder generellt rekommenderar.

Ogräs i majs

Rena majsfält ger större utbyte

Med stigande jordtemperaturer har majssådden nu på allvar kommit igång. Det är viktigt att  majsodlingen lyckas med ett högt utbyte och en prima kvalitet. Det kräver marker utan ogräs.

Ogräs före uppkomst: Före majsens uppkomst och vi understryker före majsen uppkomst, kan det ogräs som kommit upp som t.ex. Vitgröe bekämpas med 1,0 l Glyphomax HL 480 per ha. En Glyphomax-behandling före uppkomst ger ”lite mer luft” om vädret spelar spratt när bladsprutningen skall göras.

När jordtemperaturen först är stabilt stigande, gror majsen relativt snabbt, vilket man ska vara mycket uppmärksam på, om man väljer att starta ogrässtrategin med Glyphomax.

Ogräs efter uppkomst: Generellt skall ogräs i majs bekämpas när det är smått och det vill säga max 1-2 örtblad

  • 1:a sprutningen kommer vanligtvis komma 12-16 dagar efter sådd. Som i många andra sprutsituationer är det bättre att komma en dag för tidigt än en dag för sent
  • 2:a sprutningen utförs 10-14 dagar efter och senast när nyuppkomna ogräset har 1-2 örtblad.

Olika ogrässtrategier i majs

DC 00           1,0 l Glyphomax HL 480

1:a sprutning: 50 gr. MaisTer+0,67 l MaisOil+0,5 l Border 100 SC + 0,15 Starane 333 HL

Vid Skatnäva och Mjuknäva ersätts Starane av 11,25 gr. Harmony SX.

2:a sprutning: 50-100 gr MaisTer + 0,67-1,33 l MaisOil + 0,5 l Border 100 SC

Högsta MaisTer-dosering vid kvickrot, åkertistel och gråbo.

  • Om majsens tillväxt har avstannat på grund av kyla, kan man vanligen fortsätta den planerade ogrässtrategin. Det kan dock förekomma ljusa fläckar på bladen som är övergående.
  • Om växten (vaxskiktet?) och bladkanterna på majsen är direkt skadade, bör sprutningen vänta tills det kommer ljummare väderlek och tillväxten har kommit igång igen.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: