Search
Close this search box.

.

.

Svampsjukdomar, skadedjur och hur du ska agera – Fokus i fält vecka 23

Håll ett öga på skadedjur i stråsäden
Sädesbladbaggens larv
Sädesbladbaggens larv uppträder i vårsäden och kan under loppet av en kort tid uppföröka sig till ett stort antal. Den vägledande bekämpningströskeln är 0,5-1 larv per strå.  
Vetemygga
I vete kan det vara aktuellt att bekämpa den vetemygga från begynnande axgång till begynnande blomning (DC 47-61). Det finns en ökad risk vid vete efter vete och ett väl genomfuktat jordlager ca 3 veckor innan axgång. Inflygningen är störst i perioder med varmt, stilla väder (grillväder).
Bladlöss
Det varma vädret har också främjat förekomsten av bladlus och det kan nu finnas löss i stråsädd. Oavsett kornart, så bör bladlus bekämpas vid 40 % angripna strån. Om det ändå skall köras med till exempel ett svampmedel, är skadetröskeln 25 % angripna strån. Det finns flera lösningar på bekämpningar av bladlus, Sädesbladbaggen och vetemygga:
  • 0,2 l Mavrik 2F pr ha. eller
  • 0,05 l Nexide CS pr ha eller
  • 0,14 l Teppeki pr. ha

Svampsjukdomar och skadedjur i Ärter

Ärtbladlus
När ärterna blommar och sluter sina skidor kan det finnas behov för en svampbekämpning. På grund av det gynnsamma vädret, med värme och fukt, tyder dock allt på att det är ekonomiskt att bekämpa svampsjukdomar i utsädesärterna på grund av kravet om en riktigt god grobarhet. Vid behov kan användas:
  • 0,5 kg Signum WG pr. ha

Skadedjur i Ärter

Nu ska vi hålla öga på ärtbladlus och ärtvecklare, som kan bli ett problem i konsumtionsärter och utsädesärter, där de kan försämra kvaliteten avsevärt. Inflygningen av ärtvecklaren kan övervakas med feronmonfällor. Den vägledande skadetröskeln för konsumtion- och utsädesärter är 50 ärtvecklare fångade i två fällor. När skadetröskeln överskridits skall det gå 10-20 dagar innan man gör en behandling, eftersom då hinner äggen kläckas och larvarna kan bekämpas. I det varma vädret vi har bör det bara gå 10 dagar. Feromonfällorna gillras med 2 fällor per 10 hektar. Ärtvecklarens larver bekämpas med:
  • 0,2 l Mavrik 2F pr. ha.
Ärtvecklare
Kraftiga angrepp av ärtbladlus vid blomning kan ge förlust av blommor. Den vägledande bekämpningströskeln i blomningen är 15-20% angripna plantor. När baljorna är utvecklade och de har börjat svälla är skadetröskeln upp på 50 % angripna plantor. Lössen gömmer sig i knopparna, men hittas genom att slå toppskottet ner i en vit plastburk. Angreppet av ärtbladlus kan variera mycket på samma mark, så markerna bör undersökas på flera ställen. Ärtbladlusen kan bekämpas med:
  • 0,2 l Mavrik 2F pr. ha

Svampsjukdomar och skadedjur i åkerböner

Åkerbönan är på väg att blomma. Förra säsongen lärde vi oss att kraftiga angrepp av svampsjukdomar kan ge stora avkastningsförluster. Åkerböna kan angripas av flera svampsjukdomar – bland annat av chokladfläcksjuka, bladfläcksjuka och rost. Chokladfläcksjuka kan ge stora skördeförluster. Därför rekommenderar vi att åkerböna behandlas 1-2 gånger.
Chokladfläcksjuka
2 gånger om vädret är mer regnigt än just nu. Första sprutningen vid begynnande angrepp, vanligen i början/mitten av juni vid begynnande blomning. Andra behandlingen utförs vid behov cirka 2 veckor efter första behandling. Svenska Foder rekommenderar:
  • 0,5 kg Signum WG pr. ha
Max 2 antal behandlingar per år och max dos vid varje behandling är 1 kg pr. ha Försöken har visat på nettomerutbyte på upp till 1.600 kr. pr ha med 2 behandlingar. Man har också skördat riktigt förnuftiga merutbyten i Danmark där det finns mycket chokladfläcksjuka, som är ett problem och i Tyskland där det finns rost, som har varit de största problemen i försöken.

Skadedjur i Åkerböner

Skadedjur i åkerböna är den svarta bönbladlusen och bönsmyg. Skadetröskeln för bönbladlusen är 10-15 % plantor, där bladlusen har börjat att bygga kolonier. Åkerböna kan också angripas av grön ärtbladlus. Lusen kan bekämpas med: 0,2 l Mavrik 2F pr. Ha Bönsmyg är ett ökande problem för speciellt utsädesodlingar. Erfarenheterna från utlandet säger att bönsmygbaggen är svår att bekämpa och att det inte finns någon bekämpningströskel.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: