Search
Close this search box.

.

.

Svavel och vårstrategi mot örtogräs – Fokus i fält vecka 14

Här pratar vi svavel och vårstrategi mot örtogräs i höstspannmålen!

Var extra uppmärksam på att tilldela svavel

Svavel är ett nödvändigt näringsämne för alla plantor och svavelbehov påverkar utbytet, proteinprocenten och proteinkvaliteten. Därför är det viktigt att vi kommer ihåg svavel till grödor. På grund av industrins rensning av rökgaser har tillförseln av svavel från atmosfären fallit från över 30 kg per hektar under 80-talet till idag då det ligger på under 5 kg svavel per hektar. Kväve och svavel är tätt förbundna i processerna i plantan. Vid svavelbrist kan nitrat inte reduceras till ammonium och det ackumuleras nitrat i plantans rötter. Och om det istället saknas kväve i plantan, ackumuleras sulfat i rötterna som inte kan reduceras ytterligare till sulfid. På grund av detta anpassas den rekommenderade svavelmängden också i förhållande till kvävemängden. I höstraps och vall skall man tillföra 20 % svavel i förhållande till kväveämängden, medans det i i de övriga gröodorna skall tillföras minst 10 % i förhållande till den samlade kvävemängden. Svavel urlakas liksom kväve, så milda höstar och vintrar med stora nedbördsmängder ser vi också en ökad urlakning av svavel. Svavelmängden uppträder därför också ofta på lättare jordar, eller på lättare områden i fältet.

Vårstrategi mot örtogräs i höstspannmålen

Hösten 2021 var första året med Mateno Duo som ogräsmedel för höstbehandling i höstspannmål.  Tillsammans med Boxer ser vi på flera håll mkt goda effekter av bla. spillraps och blåklint nu när vi inventerar fälten efter vintern. Det gör att vi på flera håll enbart har örtogräs att fokusera på nu i vår och då lämpar sig Sekator Plus OD bra som en uppföljande behandling. I växtodlingsbrev – Fokus i fält vecka 12 kan du se Svenska Foders lösningar vid problem med gräsogräs. De flesta gräsogräsmedel har också god effekt på de flesta örtogräs. Har du inte behov att bekämpa gräsogräs är två goda lösningar antingen Sekator Plus OD eller Starane XL. Sekator Plus OD innehåller olika aktiva substanser med olika verkningssätt bl.a. 2,4-D verkar som påverkan på auxin-syntesen. Efter upptag avtar tillväxten i ogräset inom loppet av några få dagar. Sekator Plus OD kan köras från 7-8 grader och tillväxt fram till DC 32. Det gör att den passar att även använda under en T1 behandling (svamp) i tidig stråskjutning tillsammans med eventuell tillväxtreglering. I nedanstående tabell ses effekten av de två produkterna. Har vi gjort en lyckad behandling med Mateno Duo och Boxer i höstas är flera av ogräsen redan borta såsom viol, veronika. Den blåklint som är kvar är relativt liten och hanteras på ett bra sätt med Sekator Plus OD. tabell

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: