Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Tillväxtreglering av höstraps på hösten, BlueN ökar skörden i höstrapsen – Fokus i Fält v 40

Det blev ett sent nyhetsbrev för vecka 40 – men icke desto mindre viktigt! Här kommer det!

Tillväxtreglering av höstraps på hösten

En effektiv tillväxtreglering bör planeras och utföras innan rapsen blivit för stor. Behandlingen säkrar att tillväxtpunkten håller sig nära jorden så att frosten därmed inte kan göra skada på hjärtskottet.

Flera faktorer har inflytande på risken för sträckning av tillväxtpunkten.

 • Tätt bestånd > 40 pl/m2
 • Tidig sådd
 • Rikligt med gödning > 60 kg N/ha
 • Radsådd
 • Sortens tendens att höja tillväxtpunkten

Om så bara en av ovanstående punkter passar in på din rapsodling, rekommenderar vi

 • 0,5-0,7 liter Caryx per ha redan när rapsen har 3-5 örtblad.

Bilden är från våren 2023 i närheten av Knästorp i Skåne, till höger i bilden är det behandlat med Caryx.

En tidig behandling med tillväxtreglering har en långt bättre effekt än att behandla när sträckningen är ett faktum. Därmed kan du hålla en låg dos. Se möjligheterna för behandling med växtreglerande medel i nedanstående schema.

Växtregleringsmedel och svampmedel godkända på hösten i höstraps.

MedelRekommenderat liter pr. ha          Godkänt på hösten tillVerkar motAntal behandlingar pr. växtsäsong
Caryx0,5-0,7

Tillväxt-reglering

DC 13

Tillväxtreglering med en sidoeffekt på torröta och ljus bladfläck

 

 

Den totala maximala dosen får inte överstiga 1,4 l/ha och år. Om 2 behandlingar ska göras ska den ena behandlingen göras på hösten och den andra på våren.
Folicur Xpert0,52

Svamp-bekämpning

DC 14-20

Torröta, Ljus bladfläcksjuke och
med tillväxtreglerande sidoeffekt.
Folicur Xpert får bara användas antingen höst eller vår.

Kom ihåg håll 7 dagars avstånd, före och efter, vid eventuell sprutning med Belkar.

BlueN ökar utbytet i höstraps

Biostimulanten BlueN innehåller en bakteriestam som koloniseres i grödans blad och som därefter tar upp kvävet från luften och förvandlar det till i plantetilgængelige kvælstofforbindelser, som växten kan utnyttja.

BlueN rekommenderas i en lång rad med olika grödor härnedan, även i höstraps i DC 14-16 på hösten.

Försöksresultat

De blå staplarna motsvarar från vänster de fem gårdsförsöken – 1-5.

Från säsongen 2022 finns resultat från 27 försök runt om i Europa. I 74% av försöken blev det en merskörd för en behandling med BlueN. I medeltal låg merskörden för en behandling på 200 kg frö/ha. där högsta utbytet för en behandling var 500 kg frö/ha.

Försök, utfört av Århus Universitet, Flakkebjerg, Danmark, blev skördeökningen 163 kg./ha. BlueN behandling utfördes i höstraps som såtts vid normal såtidpunkt. Denna behandling utfördes medan det fortfarande var dagstemperaturer över 10°C. När BlueN applicerades i sent sådd raps och dagstemperaturerna vid behandlingtillfället var lägre än 10°C så uteblev skördeökningen.

På hösten 2022 har BlueN testats av 5 lantbrukare i Danmark. I alla försök fick man positiv respons med ett genomsnittligt merutbyte på 196 kg.

Svenska Foder rekommenderar:

 • 333 g BlueN ha sprutas, när rapsen har 4-6 blad.

Man använder 100-250 l vatten per hektar.

Med en optimal etablering av BlueN i höstrapsen på hösten kommer bakterien att kunna bidra med kväve från luften till växten när det blir vår. En bra etablering av BlueN är att förvänta om 20% av bladmassan är intakt efter vintern.

BlueN kan blandas med Agil, Select Plus, Mavrik. Vi rekommenderar att hålla 24 timmars intervall till övriga behandlingar.

Fakta om Blue N

 • BlueN består av naturligt förekommande metylobakterier
 • BlueN omvandlar kvävet i luften till användbart kväve för växten
 • BlueN sprids med markspruta och är regnfast efter en timme.
 • 333 g/ha BlueN rekommenderas när rapsen har 4-6 blad
 • BlueN övervintrar, och är verksamt till våren igen och bidrar till optimalt utbyte.
 • I höstraps rekommenderas det att inte förändra kvävetilldelningen som man planerat.
 • BlueN måste också användas på ekologiska lantbruk

För mer information om BlueN: BlueN | Corteva Agriscience

Optimera effekten av glyfosat med NovaBalance

Just nu är det många glyfosatkörningar ute i landet, och i dessa körningar är det en fördel att pH värdet kommer ner till ca 5-6 vid tillsättningen av NovaBalance.

Glyfosatmolekylen binder sig gärna med bl.a. kalcium, magnesium och järn från sprutvattnet. Därmed blir glyfosatmolekylen inaktiv. NovaBalance förhindrar att glyfosaten binder sig till Ca, Mg och Fe.

Dosering av additiver

Vattenhårdhet                                         NovaBalance                                             

Mjukt vatten                                               0,5 l pr. 1000 l vatten
Medelhårt vatten                                      1,0 l pr. 1000 l vatten
Hårt vatten                                                 2,0 l pr. 1000 l vatten

Kom ihåg att Novabalance alltid skall tillföras sprutvätskan före glyfosaten!!

Man bör använda max 100-150 liter vatten per ha. Den bästa spruttiden är på morgonen utan för mycket dagg och med hög ljusintensitet under dagen.

För att undvika avdrift mot gräskanterna och grannens trädgård, bör alltid en avdriftsreducerande sprutteknik användas.

Källa: FMC agro

Läs mer om glyfosat i stubb HÄR

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: