Search
Close this search box.

.

.

Tips från coachen

Marcus Pedersen, Business Support Manager i Bayer Crop Science tipsar om behandlingsstrategier i höstodlingen. Här får ni inledningen på en text som ni kan läsa mer av i vår broschyr Nytt&Nyttigt om Växt och Spannmål. Marcus berättar om problematiken kring Blågrårapsvivel och skidgallmyggan som orsakar stora skördeförluster. Blygrårapsvivel och skidgallmygga har blivit en utmaning i höstrasodlingen de senaste åren, företrädesvis i södra Sverige. 2017 blev det lokalt även stora angrepp av bomullsmögel utan att de klimatiska faktorerna egentligen var på plats.
Vivlarna är inte särskilt roade av att flyga längre sträckor och ska de flytta sig via flygning, så vill de ha värme som 2016.
Blygrårapsvivel och skidgallmygga har de sista åren gett stora skördeförluster framförallt i den sydsvenska höstrapsodlingen. 2017 blev inget undantag då insekterna i många fall kostade mycket skörd, men generellt sett var det ett ”mindre tryck” jämfört med 2016. Detta kan troligen tillskrivas att vi 2017 hade en svalare period från begynnande blom och framåt. Att det kommer att finnas blygrårapsvivel och skidgallmygga 2018 ska man som rapsodlare i de drabbade områdena ta med i planeringen. De sista tre åren då vi har haft kraftiga angrepp har uppförökat den blygrårapsviveln. När det gäller skidgallmyggan är det svårare att uttala sig om en ökning i populationen förekommer, men klart är att den finns. Det man har lärt sig de sista åren är att mängden vivlar och angreppen av dem kan variera kraftigt i ett och samma fält. Vivlarna är inte särskilt roade av att flyga längre sträckor och ska de flytta sig via flygning, så vill de ha värme som 2016. De är därmed inte så mobila och förflyttar sig över mindre distanser. Ofta är det därför fler vivlar i närheten av fjolårsfält med höstraps. Skidgallmyggan gillar alltså inte blåst och vind. Blåsigt väder gör att risken för angrepp av skidgallmygga reduceras. Skidgallmyggan är beroende av den blygrårapsvivelns ingångshål för att lägga sina ägg. En teori är att myggan kan lägga sina ägg när rapsskidan är i begynnelsen av sin utveckling och att skidväggen då är så tunn att den kan komma igenom. Huruvida det är så är oklart, därför bör man ha som utgångspunkt att viveln måste vara inblandad för att myggan ska göra skada. Marcus Pedersen Business Support Manager Bayer Crop Science

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: