Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Glöm inte mikronäringen och gör din vårstrategi mot gräsogräs – Fokus i fält vecka 12

Just nu på fälten

Höstvete och rapsfälten syns i denna tid allt som ofta med röda violetta blad. Vid vete fördelas rödfärgning vanligtvis jämnt över fältet, medan det i raps är ofta vanligare på fläckar eller i ränder i fältet.

Orsaken beror på dålig eller begränsad tillväxt av växten och under denna period är orsaken kalla nätter, hög ljusinstrålning under dagen, kall, våt och syrefattig jord som ger dålig näringstillförsel. I rapsen kan orsakssambandet också vara klumprotsjuka. Vissa sorter reagerar starkare än andra på dessa förhållanden, men när vi snart får varmare väder och bättre tillväxtförhållanden försvinner denna röd färgning igen.     

 Vårstrategi mot gräsogräs i höstsådden

Hösten 2021 var första året med Mateno Duo som ogräsmedel för höstbehandling i höstspannmål.  Tillsammans med Boxer ser vi på flera håll mkt goda effekter av bla. spillraps och blåklint nu när vi inventerar fälten efter vintern. En god odlingsekonomi i höstspannmålen börjar med en höstbehandling.

Det är viktigt att komma ut och gå på den höstsådda arealen för att kunna konstatera art, mängd och storlek på eventuellt gräsogräs. En tidig insats är viktig där det finns stora bestånd av gräsogräs, eller svårbekämpade arter som t.ex. renkavle. I nedanstående tabell kan du se Svenska Foders rekommendationer till gräsogräslösningar i höstsådden under våren – högsta dosering vid svåra arter och vid mycket gräsogräs.

Gräsogräsbekämpning i höstsådd våren med dosering per ha.

 

 

 Vid stor förekomst av gräsogräs, t.ex. rajgräs, renkavle och råttsvingel är växtskyddet inte nog för en effektiv bekämpning. Andra faktorer som reducerar problem med gräsogräs är sen etablering av höstsäd, plöjning och flera vårgrödor. Bekämpning av örtogräs kan vänta ett tag till och bekämpning av gräsogräs nu kommer också bekämpa en del örtogräs.

 

Kom ihåg mikronäring till höstsådden vid tillväxtstart

Det är viktigt att vara i framkant och förebygga på de arealer där erfarenheten berättar att mangan- /mikronäringbrist lätt kan bli ett problem. När först markerna visar symptom på brist har man redan förlorat utbyte. Att tillföra

Man ska givetvis ta hänsyn till eventuell nattfrost och möjligheter att komma ut på fältet. Redan under minus 2oC finns det risk för kraftiga brännskador, men om temperaturen bara kortvarigt hamnar under fryspunkten får det dock sällan någon betydelse – det är större risk för grödskador genom att inte tillföra mangan till en gröda som har brist, än att tilldela mangan i samband med frost.

 Vi rekommenderar att man använder

  • 1,0 l Profi ManganNO3 pr. ha eller
  • 1,5 l Norotec spannmål (75 g Mn, 12 g N, 12 g Mg, 67 g S, 20 g Cu, 10 g Fe, 9 g Zn, 0,3 g Mo)

Mikronärings utnyttjas bäst när det tillförs flera gånger. Därför kan man tankblanda med mikronäringvarje gång man kör ut växtskyddsmedel tills mognadsprocessen inleds för att tillgodose grödansbehov.

Sprutmista med mangan

Höstkorn är den mest mangankänsliga av höstgrödorna och i danska försök på mangankänsliga arealer har visat ett merutbyte på upp till 2 ton per hektar efter tillförsel av mangan 5 gånger till höstkorn under växtsäsongen.

Höstvete är lite mindre känslig, men de visuella tecknen på manganbrist kan vara svåra att tyda. Det är därför viktigt att höstvetearealerna inte glöms bort, även om de ser jämna och gröna ut. Försök i höstvete från Danmark har visat att det också i försöksled, där det inte visuellt kunde konstateras manganbrist, kunde uppnås ett merutbyte på över 0,5 ton per hektar efter tillförsel av mangan 5 gånger under växtsäsongen.

Råg och Rågvete är inte riktigt lika mangankänsliga som höstkorn och höstvete.

Manfoss är en annan bra produkt för att hjälpa grödan på väg

Under de senaste åren har vi på Svenska Foder haft goda erfarenheter av att använda Manfoss under hela säsongen. Manfoss består av 130 g fosfor, 36 g mangan, 22 svavel, 46 g magnesium och 9 g kväve per liter. Vi använder 3-4 liter per behandling och det ger ca 500 g fosfor per gång. En god tillgång på fosfor ger snabb tillväxt i form av snabbare och större rotutveckling, fler sidoskott och stimulerar blomning och sådd.

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: