Search
Close this search box.

.

.

Förberedd på växtsäsongen – Fokus i Fält v. 5 2021

Förberedelser, att kratta manegen, inför kommande säsong är en viktig del i lantbrukets företagande. I detta växtodlingsbrev, fokuserar vi på att Bevara kvaliteten i spannmålslagret och att Rensa upp i kemlagret innan ny säsong kör igång. Dessutom kan du läsa artikeln som finns med i Svensk Frötidning, om tävligen rapsmästaren – där Svenska Foder  hamnade på en hedrande 2:a plats!

Bevara kvaliteten i spannmålslagret

Kom ihåg att lufta spannmålslagret oavsett under vilka förhållanden din spannmål skördades. Det är dyrt och tråkigt att äventyra sin spannmålskvalitet för att man inte håller koll på sitt lager.

Kalla och klara vinterdagar är en bra möjlighet att kyla ner spannmålen.

Temperaturen i spannmålen bör vara så låg som möjligt, helst under 5 oC. Höga temperaturer i spannmålen kommer att öka respirationsförlusten, frigöra värme och stimulera lagersvamparnas tillväxt.

Uteluften skall vara minst 6 oC lägre än temperaturen i spannmålen, för att få en effektiv nedkylning. Kyl gärna flera gånger under vintern. Håll koll löpande så att spannmålen. Det är tråkigt att tappa kvalitet och pengar pga. att man inte kyler varan ordentligt.

Rensa upp i kemlagret innan ny säsong kommer igång

Flera preparat har blivit förbjudna att förvara i verksamheten under föregående år, och fler kommer det att bli under kommande växtsäsong. Utnyttja därför vinterpausen för att rensa upp i kemlagret innan den nya växtskyddssässongen startar – det finns pengar att spara.

Kemlager i trimNär du rensar får du möjlighet att:

Få en bra överblick över vad som finns på lagret, innan du ska köpa in till kommande säsong

Undersöka om de växtskyddspreparat som du har på lager är lagliga

Att placera de preperat främst, som under loppet av kommande år blir olagliga och sätta en växtskyddsplan där dessa produkterna utnyttjas, så att de är använda innan de får bruks – och lagringsförbud.

Att gruppindela preparaten i ogräsmedel, svampmedel osv. Det kommer att minimera risken för felsprutning, när det är bråttom. Varje år ser vi exempel på att man tagit fel dunk, eftersom den liknade en annan.

Alla pesticider skall förvaras i orginalförpackningen, och med en läsbar orginaletikett. Det är viktigt att samtliga registreringsnummer kontrolleras. Även om man har en dunk med samma produkt och samma etikett, så kan det vara skillnad på registreringsnummerna.

Om du är osäker på om en produkt är godkänd, kan du hitta det på www.kemi.se. Du kan t.ex. också använda Datalogisk Kemikoll för att kontrollera om medlet är lagligt eller inte.

Och kom ihåg att när nu snart kommer nyinköpta varor på lagret, så sätt de nyaste produkterna längst bak, så att de gamla produkterna blir använda först.

Resultatet efter tävlingen Rapsmästaren är här!

Slutligen kan vi även presentera resultatet i Rapsmästaren. I en artikel från Svensk Raps, som vi fått tillgång att sprida, analyseras resultatet. Svenska Foders TEAM hamnade på en mycket hedrande 2:a plats!

Du hittar artikeln här: Nettot visar nyttan

 

 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: